Απόφαση 72228/94

Απόφαση 72228/4579/1994: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 72228/4579/1994: Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Αμαρουσίου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 734/Δ/1994), 20-07-1994.

 

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1337/1983 Επέκταση πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 εδάφιο ι)δ του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 5 (παράγραφοι 3 και 4) του νόμου 1515/1985 Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (ΦΕΚ 18/Α/1985).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του νόμου 1849/1989 Επέκταση και συμπλήρωση των στεγαστικών προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 744/Α/1989).

 

6. Τις διατάξεις της παραγράφου β του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 28/1993 Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 9/Α/1993).

 

7. Την υπ' αριθμόν 39962/1037/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Άσκηση αρμοδιοτήτων από τον Οργανισμό Αθήνας (ΦΕΚ 327/Β/1990).

 

8. Το υπ' αριθμόν 2093/1994 έγγραφο του Οργανισμού Αθήνας προς τους αρμόδιους φορείς.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 222/1994 και 284/1994 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου.

 

10. Το 183046/1994 έγγραφο της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

11. Το Φ.620/354/271/361/1856/1367/1994 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Υπουργείου Πολιτισμού.

 

12. Το 3717/506/1994 έγγραφο της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου.

 

13. Το 542/12/475561/1994 έγγραφο του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος.

 

14. Το 2209/1114/1994 έγγραφο της Β Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Υπουργείου Πολιτισμού.

 

15. Το 1/ΜΕΟ/Η/620/1994 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

16. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

17. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

18. Τις υπ' αριθμούς 2/13/1994 και 4/19/1994 γνωμοδοτήσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Αμαρουσίου (νομού Αττικής), που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 103571/7467/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 968/Δ/1991) διόρθωση (ΦΕΚ 835/Δ/1992) και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 6939/1283/1993 (ΦΕΚ 744/Δ/1993) και 88223/6449/1993 (ΦΕΚ 1241/Δ/1993) αποφάσεις του ίδιου Υπουργού, με:

 

Α. α. Την τροποποίηση των ορίων του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, στις πολεοδομικές ενότητες 5 και 6 για την ένταξη στο σχέδιο της περιοχής νοτίως της οδού Σπύρου Λούη (ΠΕ 5) και της περιοχής των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη (ΠΕ 6), όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000.

 

β. Τον καθορισμό χρήσεων αμιγούς κατοικίας στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας 5, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και πολεοδομικού κέντρου στην περιοχή επέκτασης της πολεοδομικής ενότητας 6, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του ιδίου ως άνω προεδρικού διατάγματος.

 

Β. Την τροποποίηση των χρήσεων γης, όπως φαίνονται στο χάρτη Π-1 και ειδικότερα:

 

α. Τον καθορισμό υπερτοπικού κέντρου του Δήμου με χρήση πολεοδομικού Κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Ι. στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Σωρού, Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, Φραγκοκλησιάς, Αρτέμιδος, Παραδείσου, Κηφισίας, Αγίου Θωμά, Διονύσου, Αγίου Κωνσταντίνου, Κηφισίας, Σωρού.

 

ΙΙ. στα οικοδομικά τετράγωνα 344, 537, 538, 539, 540, 541, 544, 545, 546, 547 και 548 και

 

ΙΙΙ. στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί του δυτικού όρου της Λεωφόρου Κηφισίας από την οδό Καποδιστρίου έως την οδό Αγίου Θωμά, συμπεριλαμβανομένου του χώρου του υφισταμένου Μαιευτηρίου ΙΑΣΩ, εξαιρουμένου του χώρου στάθμευσης του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (Ολυμπιακό στάδιο).

 

β. Τον καθορισμό χρήσεων γενικής κατοικίας, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Ι. στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και ειδικότερα από την οδό Νερατζιωτίσσης έως την οδό Καψαλά, εκτός των οικοδομικών τετραγώνων που περιλαμβάνονται στην περιοχή υπερτοπικού κέντρου.

 

ΙΙ. στα 496, 542, 542Α, 543, 549, 551 οικοδομικά τετράγωνα.

 

ΙΙΙ. στα οικοδομικά τετράγωνα που έχουν πρόσωπο εκατέρωθεν της Λεωφόρου Κύμης, από τη γραμμή των ΗΣΑΠ έως και την Σταυρού Ελευσίνας.

 

ΙV. στα οικοδομικά τετράγωνα, που έχουν πρόσωπο εκατέρωθεν της οδού Αμαρουσίου - Χαλανδρίου, εκτός των οικοδομικών τετραγώνων που περιλαμβάνονται στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου.

 

γ. τον καθορισμό χρήσεων αμιγούς κατοικίας όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) και ειδικότερα:

 

Ι. στο εντός σχεδίου τμήμα της Νέας Φιλοθέης που περικλείεται από τις οδούς Νίκης, Φιλοθέης, Ελευθερίας, Ολύμπου, Αποστόλου Παύλου, Αγίου Όρους και Πάτμου.

 

ΙΙ. στις ιδιοκτησίες που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας και ειδικότερα στα τμήματα από τη Λεωφόρο Κύμης έως την οδό Νερατζιωτίσσης και από την οδό Καψαλά έως τα όρια με το Δήμο Βριλησσίων.

 

δ. Τον καθορισμό χρήσεων πολεοδομικού κέντρου σύμφωνα με το άρθρο 4 του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987), στην περιοχή πολεοδομικού κέντρου Δήμου, όπως καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 6939/1203/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 744/Δ/1993).

 

ε. Την κατάργηση του τοπικού πολεοδομικού κέντρου, της πολεοδομικής ενότητας 5 (Νέα Φιλοθέη).

 

στ. Τον καθορισμό του τοπικού πολεοδομικού κέντρου της πολεοδομικής ενότητας 13, στη διασταύρωση των οδών Φραγκοκλησιάς και Καψαλά.

 

ζ. Την διασφάλιση των υπαρχόντων ρεμάτων ως ελευθέρων, ανοικτών και φυσικών χώρων.

 

η. Σε όλη την περιοχή του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου επιτρέπεται η χρήση εργαστηρίων αγγειοπλαστικής.

 

θ. Υφιστάμενα κτίρια με νόμιμη άδεια τα οποία εμπίπτουν σε περιοχή αμιγούς κατοικίας διατηρούν την αρχική τους χρήση.

 

Γ. Τον καθορισμό Ζωνών Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) με δυνατότητα μεταφοράς συντελεστή δόμησης μόνον από το Δήμο Αμαρουσίου και τους όμορους Δήμους όπως φαίνεται στο χάρτη Π-1 σε κλίμακα 1:10.000 και ειδικότερα:

 

α. Στην περιοχή του κέντρου του Δήμου όπως καθορίστηκε με την υπ' αριθμόν 6939/1203/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 744/Δ/1993) με συνολικό συντελεστή δόμησης μετά τη μεταφορά 1.2.

 

β. Στην περιοχή του υπερτοπικού κέντρου με συνολικό συντελεστή δόμησης μετά τη μεταφορά 1.8 στις νεοεντασσόμενες περιοχές και 2 στις εντός σχεδίου περιοχές.

 

γ. Στα οικοδομικά τετράγωνα εκατέρωθεν της Λεωφόρου Σταυρού - Ελευσίνας, με χρήση γενικής κατοικίας με συνολικό συντελεστή δόμησης μετά τη μεταφορά 1.2.

 

δ. Την απαγόρευση εξαγοράς των θέσεων στάθμευσης που προβλέπονται από το προεδρικό διάταγμα 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α/1993) για κάθε χρήση που εγκαθίστανται στις περιοχές των Ζωνών Αγοράς Συντελεστού και των πολεοδομικών κέντρων ανεξάρτητα από το αν γίνεται χρήση μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

 

ε. Στα πλαίσια της πολεοδομικής μελέτης θα καθοριστούν οι αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και προσβάσεις για την απρόσκοπτη κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση των κεντρικών λειτουργιών.

 

2. Συνοπτικό αντίτυπο του παραπάνω χάρτη Π-1 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 72228/1994 πράξη του δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Εντός της περιοχής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου, περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερα ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται, βάσει των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985).

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.72228.94

 

Αθήνα 20-07-1994

 

Ο Υπουργός

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.