Νόμος 1515/85

Ν1515/1985: Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νόμος 1515/1985: Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας, (ΦΕΚ 18/Α/1985), 18-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Κυρώνουμε και εκδίδουμε τον κατώτερο υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόμο:

 

Άρθρο 1: Ορισμός και περιεχόμενο του ρυθμιστικού σχεδίου

Άρθρο 2: Πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 3: Στόχοι και κατευθύνσεις

Άρθρο 4: Εφαρμογή ρυθμιστικού σχεδίου και προγράμματος προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 5: Σύσταση Οργανισμού ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος Αθήνας

Άρθρο 6: Συμβούλιο ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας - Αττικής

Άρθρο 7: Εκτελεστική Επιτροπή

Άρθρο 8: Πόροι - Διαχείριση

Άρθρο 9: Οργάνωση - Προσωπικό

Άρθρο 10: Προγράμματα εφαρμογής ρυθμιστικού σχεδίου και προστασίας περιβάλλοντος

Άρθρο 11: Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 12: Μέτρα για την προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων

Άρθρο 13: Διοικητικές κυρώσεις

Άρθρο 14: Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15: Παράρτημα - Διαγράμματα

Διάγραμμα 1: Ρυθμιστικό σχέδιο της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας (1Α Ηπειρωτικό Τμήμα - 1Β Νησιωτικό Τμήμα).

Διάγραμμα 2: Οριστική οργάνωση.

Διάγραμμα 3: Κεντρική περιοχής Αθήνας.

Διάγραμμα 4: Κεντρική περιοχή Πειραιά.

Άρθρο 16: Έναρξη ισχύος

 

Παραγγέλνουμε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το κείμενο του παρόντος και να εκτελεσθεί ως νόμος του Κράτους.

 

Αθήνα, 16-02-1985.

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.