Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Οργάνωση Χρήσεων και Προστασία Περιβάλλοντος Εγκρίνεται η οργάνωση χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται στον Χάρτη Π.2.

 

Ειδικότερα καθορίζονται:

 

3.1 Οι περιοχές οικιστικής ανάπτυξης:

 

3.1.1 Ένταξη σε σχέδιο πόλης 315 στρεμμάτων οικιστικών εκτάσεων του οικισμού Σταυρός, που αποτελούν τμήμα έκτασης 520 στρεμμάτων, από την οποία θα αφαιρεθούν, μετά από τήρηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού, οι δασικές εκτάσεις που υποδείχθηκαν από την αρμόδια δασική υπηρεσία, όπως φαίνονται στο χάρτη Π1-Π2.

 

3.1.2. Οριοθέτηση του οικισμού Χαραυγή (Μεσσαριά) και τμηματική πολεοδομική ρύθμιση κατά τις διατάξεις του άρθρου 19 του νόμου 2508/1997, κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων, μέσα στα εγκεκριμένα όρια των οικισμών Μερσίνη και Καλοταρίτισσα και στο όριο του οικισμού Χαραυγή, αφού εγκριθεί.

 

3.1.3. Εκπόνηση μελετών εφαρμογής στις ανωτέρω εντασσόμενες σε σχέδιο πόλης περιοχές, κατά τις διατάξεις των νόμων 1337/1983 και 2508/1997, για την ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού και των έργων υποδομής, και την υπαγωγή των περιοχών αυτών στις διατάξεις περί εισφορών της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του νόμου 2508/1997.

 

3.2 Οι περιοχές ειδικής προστασίας (ΠΕΠ):

 

3.2.1 Περιοχές με αρχαιολογικό ενδιαφέρον με στόχο την προστασία τους, μέχρι να καθοριστούν οι Αρχαιολογικές ζώνες από τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες, και θέσεις με θρησκευτικό και λαογραφικό ενδιαφέρον.

 

ΠΕΠ1.1, στο Βαθύ Λιμενάρι και ΠΕΠ1.2, στη θέση Αγριλιές.
ΠΕΠ1.3, και ΠΕΠ1.4, οι δύο μισοερειπωμένοι ανεμόμυλοι στο νότιο τμήμα του νησιού και ο άμεσος περιβάλλων χώρος τους με ακτίνα προστασίας 50 m. Ειδικότερα, η ΠΕΠ1.1, μετά από πρόταση της ΚΑ' ΕΠΚΑ, περιλαμβάνει και την ΠΕΠ1.4.
ΠΕΠ1.5, το εξωκλήσι της Αγίας Σοφίας κοντά στον οικισμό Μερσίνη, ως τόπος θρησκευτικής σημασίας, λαογραφικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με ζώνη προστασίας 20 m.
ΠΕΠ1.6, το εξωκλήσι της Παναγίας κοντά στον οικισμό Σταυρός, ως τόπος θρησκευτικής σημασίας, λαογραφικού ενδιαφέροντος και τοπόσημο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με ζώνη προστασίας 20 m.

 

3.2.2 Περιοχές με αμιγή ή μικτό δασικό χαρακτήρα

 

ΠΕΠ2.1, η δασική έκταση στην ανατολική πλευρά της λεκάνης απορροής του ρέματος που εκβάλλει στον όρμο του Κέδρου, δυτικά του υψώματος Βάρδια, και
ΠΕΠ2.2 η δασική έκταση από την παράκτια περιοχή του όρμου του Ξυλομπάτη μέχρι και το ύψωμα Πάπας.

 

3.2.3. Ακτές

 

ΠΕΠ3.1, η βόρεια βραχώδης ακτή το περίγραμμα της οποίας ακολουθεί τα όρια των αντίστοιχων γεωλογικών σχηματισμών
ΠΕΠ3.2, ζώνη πλάτους 100 m κατά μήκος της ανατολικής ακτής.
ΠΕΠ3.3, η παραλία στη θέση Κέδρος.
ΠΕΠ3.4, η νότια παραλία στις θέσεις Τσιγκούρι, Λιβάδι Φύκιο.
ΠΕΠ3.5, η παραλία της Καλοταρίτισσας.

 

3.2.4. Περιπατητικά μονοπάτια

 

ΠΕΠ4.1, το μονοπάτι από Σταυρό προς Καλοταρίτισσα.
ΠΕΠ4.2, το μονοπάτι από Σταυρό προς Μεσσαριά και από εκεί προς Μερσίνη.
ΠΕΠ4.3, το μονοπάτι από Μερσίνη προς τον όρμο Λιβάδι.

 

3.2.5. Μη εκμεταλλεύσιμοι γεωλογικοί πόροι ΠΕΠ5 ζώνη μεταξύ των ΠΕΠ1.1 και ΠΕΠ1.2, εκτός των ορίων των οικισμών και εκτός των ειδικών χρήσεων που εγκρίνονται με την παρούσα μελέτη.

 

3.2.6. Υδατικοί πόροι Προστατεύεται ο υδατικός πλούτος για αποφυγή ποιοτικής υποβάθμισης των νερών - πολύτιμων φυσικών πόρων, αλλά και ως τοπία εξαιρετικής αισθητικής αξίας.

 

ΠΕΠ6.1 και ΠΕΠ6.2, σε περιοχές που επηρεάζουν τις γεωτρήσεις της Κοινότητας βόρεια του οικισμού Σταυρός.
ΠΕΠ6.3, η πηγή στον οικισμό Μερσίνη με τον αιωνόβιο πλάτανο.
ΠΕΠ6.4, η πηγή του Κέδρου.
ΠΕΠ6.5, η πηγή της Κουμαριάς,

 

3.3. Οι περιοχές ελέγχου και περιορισμού της δόμησης (ΠΕΠΔ):

 

ΖΠΕΔ1, η περιοχή του όρμου Πλάκες με την ημιβραχώδη παραλία βόρεια του Σταυρού, η οποία έχει ιδιαίτερα ελκυστικό και ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον αλλά και υψηλή επιδεκτικότητα σε φυσικές και τεχνικές γεωπεριβαλλοντικές μεταβολές
ΖΠΕΔ2 η περιοχή νότια και νοτιοανατολικά του Σταυρού που έχει γεωλογική καταλληλότητα και ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, και η οποία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Δασών, κατά το μεγαλύτερο τμήμα της εμβαδού (200 περίπου στρεμμάτων), παρουσιάζει δασική μορφή.

 

3.4 Βοσκότοποι - Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 

Η περιοχή για βοσκότοπους και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχει έκταση περίπου 310 στρέμματα και φαίνεται στο χάρτη Π1-Π.2 με κλίμακα 1:25.000 με στοιχείο Β, βρίσκεται στην ορεινή περιοχή ανάντη του οδικού δικτύου προς Καλοταρίτισσα και ορίζεται δυτικά και νότια από τις περιοχές ΠΕΠ2.1, ΠΕΠ5 και ΠΕΠ2.2, βορειοδυτικά από την προστατευόμενη περιοχή του μονοπατιού ΠΕΠ4.1, και νοτιοανατολικά από την χωρίς ιδιαίτερη χρήση περιοχή ΕΣ1, στην οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την εκτός σχεδίου δόμηση, σε συνδυασμό με το από 10-05-2002 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 402/Δ/2002). Καθορίζονται με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση και ενίσχυση της κτηνοτροφίας, αλλά κυρίως, την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.

 

3.5 Γεωργική Γη

 

Η γεωργική γη έχει έκταση περίπου 3600 στρέμματα και φαίνεται στο χάρτη Π1-Π.2 με κλίμακα 1:25.000 με στοιχεία:

 

ΓΓ1, στη Μερσίνη,στη νότια και στην ανατολική πλευρά του νησιού
ΓΓ2, στην περιοχή του οικισμού Καλοταρίτισσα
ΓΓ3, βόρεια-βορειοανατολικά του Σταυρού

 

Είναι γη που κάποτε καλλιεργήθηκε συστηματικά και αποδοτικά, αλλά σήμερα είναι κατά το πλείστον καλλιεργήσιμη αλλά εγκαταλελειμμένη.

 

3.6 Ειδικές χρήσεις

 

3.6.1 Κοιμητήριο

 

Προκρίνονται δύο θέσεις για την κατασκευή νέων κοιμητηρίων, εκτός των περιοχών προστασίας του γεωπεριβάλλοντος, σε περιοχές με μικρή κλίση εδάφους (μέχρι 10%), με μέση υδροπερατότητα και μικρή πιθανότητα κατάκλυσης από νερά ή εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων. Οι θέσεις αυτές φαίνονται στο χάρτη Π1-Π2 κλίμακας 1:25000, με στοιχεία:

 

ΕΧ-Κ(1), κοντά στο όριο επέκτασης του οικισμού Σταυρός, ΕΧ-Κ(2) κοντά στην Καλοταρίτισσα.

 

Ο χώρος του υφιστάμενου κοιμητηρίου στο Σταυρό θα μετατραπεί σε μνημειακό πράσινο.

 

3.6.2 Λατομείο αδρανών υλικών

 

Καθορίζεται έκταση περίπου 130 στρεμμάτων ως λατομείο αδρανών υλικών που θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες δόμησης στο νησί, με ορθολογική εκμετάλλευση και ιδιαίτερη μέριμνα για προστασία του περιβάλλοντος.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΚΑ' Εφορείας Αρχαιοτήτων, στην περιοχή αυτή αλλά σε θέση που δεν μπορεί επί του παρόντος να προσδιοριστεί, έχουν ανιχνευθεί αρχαιότητες. Τα τμήματα εκείνα όπου, όπως θα υποδειχθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, έχουν ανιχνευθεί αρχαιότητες καθώς και ο απαραίτητος περιβάλλων χώρος τους θα εξαιρεθούν από την παραπάνω ρύθμιση και θα αποτελέσουν προστατευόμενη περιοχή στην οποία θα απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση ή κατασκευή.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.