Απόφαση 41187/15 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Επιβάλλονται όροι και περιορισμοί δόμησης στις ανωτέρω προστατευόμενες περιοχές ως εξής:

 

4.1 ΠΕΠ1 - Πολιτισμικοί πόροι Ζώνες

 

ΠΕΠ 1.1-ΠΕΠ 1.2 (αρχαιολογικές θέσεις στο Βαθύ Λιμενάρι και στην περιοχή Αγριλιές)

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Κατοικία
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας
Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας
Εγκαταστάσεις Βιολογικής γεωργίας

 

Ειδικοί όροι:

 

Απαγορεύεται η άσκηση κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους, εν όψει του καθορισμού και της οργάνωσης βοσκοτόπων. Απαγορεύονται οι εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσα σε αρχαιολογικούς χώρους.
Προτείνεται ο χαρακτηρισμός, μετά από αρχαιολογική έρευνα, ζωνών Α και Β, και ο καθορισμός των ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του αρχαιολογικού νόμου.
Προτείνεται η δημιουργία οδικού δικτύου επίσκεψης αξιοποιημένων αρχαιολογικών χώρων που θα συνδυαστεί με τα περιπατητικά μονοπάτια.

 

Ζώνες ΠΕΠ 1.3, ΠΕΠ 1.4, ΠΕΠ 1.5 (εξωκλήσι Αγίας Σοφίας και ανεμόμυλοι), ΠΕΠ 1.6 (εξωκλήσι της Παναγίας)

 

Στη ζώνη προστασίας με ακτίνα 20 m, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Κατοικία με εξαίρεση στην περίπτωση χαρακτηρισμού αρμοδίως διατηρητέου ή μνημείου κτισμάτων όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε νέα κατασκευή στη ζώνη αυτή ή σε ζώνη μεγαλύτερη εφόσον ορίζεται στην κήρυξη.

 

Τα τμήματα εκείνα όπου, όπως θα υποδειχθεί από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία, έχουν ανιχνευθεί αρχαιότητες καθώς και ο απαραίτητος περιβάλλων χώρος τους θα εξαιρεθούν από την παραπάνω ρύθμιση και θα αποτελέσουν προστατευόμενη περιοχή στην οποία θα απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση ή κατασκευή.

 

Επειδή το νησί παρουσιάζει αυξημένο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, πριν από οποιοδήποτε έργο ή εργασία θα υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία - Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ή όποια αρμόδια / συναρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία για τον απαραίτητο αρχαιολογικό έλεγχο.

 

4.2 ΠΕΠ2 - Δάση και δασικές εκτάσεις

 

Ζώνες ΠΕΠ2.1- ΠΕΠ2.2

 

Ως προς τις επιτρεπόμενες χρήσεις, ισχύουν οι δεσμεύσεις της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας.

 

Ειδικοί όροι:

 

Χαρακτηρίζονται οι κέδροι (δέντρα και θάμνοι) σε όλη την έκταση του νησιού ως διατηρητέα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, που πρέπει να σημειώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα των οικοδομικών αδειών.
Προτείνεται η κατασκευή εγκαταστάσεων δασικής αναψυχής (στέγαστρα, υπαίθρια καθιστικά, μονοπάτια, κρήνες), με φορέα υλοποίησης τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Στις μεμονωμένες περιοχές που έχουν αγροτικό χαρακτήρα μέσα στις δασικές εκτάσεις, επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις:

 

Κατοικία
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων
Υδατοδεξαμενές
Θερμοκήπια
Μικρές μονάδες μεταποίησης, συσκευασίας και πώλησης εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

 

Όσον αφορά την αποθήκη (γεωργική), απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η αποδεδειγμένη αγροτική ενασχόληση του ιδιοκτήτη της γης.

 

4.3 ΠΕΠ3-Ακτές

 

Ζώνες ΠΕΠ3.1- ΠΕΠ3.4

 

Στις Ζώνες ΠΕΠ3.1 και ΠΕΠ3.2 απαγορεύεται κάθε δόμηση ή εγκατάσταση.

 

Στη Ζώνη ΠΕΠ3.3 και στις εκτάσεις που δεν διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
οργανωμένη κατασκήνωση (camping)
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

Στις Ζώνες ΠΕΠ3.4 και ΠΕΠ3.5 επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
Δημοτικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης λουομένων μέχρι 20 m2.
Γήπεδα αθλοπαιδιών
Εγκαταστάσεις θαλάσσιων σπορ

 

4.4 ΠΕΠ4 - Περιπατητικά μονοπάτια

 

Ζώνες ΠΕΠ4.1- ΠΕΠ4.3

 

Στα περιπατητικά μονοπάτια με ζώνη προστασίας πλάτους 10 m εκατέρωθεν, επιτρέπεται μόνο η κατασκευή στεγάστρων και καθιστικών από φυσικά υλικά.

 

4.5 ΠΕΠ5 - Μη εκμεταλλεύσιμοι γεωλογικοί πόροι

 

Ζώνη ΠΕΠ5.1

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Κατοικία
Έργα προστασίας, ανάδειξης και εξασφάλισης επισκεψιμότητας, μετά από μελέτη που θα εγκριθεί αρμοδίως.

 

4.6 ΠΕΠ6 - Υδατικοί πόροι

 

Ζώνες ΠΕΠ6.1 -ΠΕΠ6.2

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

κατοικία
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια

 

Στις εγκαταστάσεις αυτές ελέγχεται με μεγάλη αυστηρότητα η στεγανότητα των υποδοχέων λυμάτων και η χρησιμοποίηση σε καλλιέργειες, σε οποιαδήποτε ποσότητα, επικίνδυνων χημικών ουσιών.

 

Σημειακές ΠΕΠ6.3-ΠΕΠ6.5 (πηγές) Επιτρέπονται βιολογικές αγροτικές εγκαταστάσεις και κατοικία. Κατά την έκδοση και εκτέλεση οικοδομικών αδειών σε θέσεις ανάντη των πηγών ελέγχεται με μεγάλη αυστηρότητα η στεγανότητα των υποδοχέων λυμάτων, και θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της υγειονομικής κείμενης νομοθεσίας (ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις).

 

Ειδικοί όροι Προτείνεται η υδρομάστευση της πηγής στον οικισμό Μερσίνη και η κατασκευή δεξαμενής, η χωρητικότητα της οποίας θα συνεκτιμηθεί με τις δυνατότητες του προγράμματος υδροδότησης του νησιού από μονάδα αφαλάτωσης, εφόσον δεν αντίκειται σε διαχειριστικό σχέδιο Υδάτων κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδάτων.

 

4.7 Περιοχές περιορισμού και ελέγχου δόμησης

 

Ζώνες ΠΕΔ1- ΠΕΔ2 (απεικόνιση στο χάρτη Π1-Π2 αύξοντας αριθμός σχεδίου 1)

 

Στις εκτάσεις που δεν διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία, επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Κατοικία
Τουριστικές εγκαταστάσεις
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας
Εγκαταστάσεις Βιολογικής γεωργίας

 

Ειδικοί όροι:

 

Επιβάλλεται περιορισμός δόμησης, σύμφωνα με τον οποίο η απόσταση των ανεγειρόμενων κτισμάτων από την εγκεκριμένη γραμμή αιγιαλού δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 100 m.

 

4.8 Βοσκότοποι

 

Ζώνες Β (απεικόνιση στο χάρτη Π1-Π2 αύξοντας αριθμός σχεδίου 1)

 

Επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις υπό τους όρους και περιορισμούς της δασικής νομοθεσίας (άρθρο 46 του νόμου 998/1979, προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 190/1981 (ΦΕΚ 54/Α/1981))

 

Κτηνοτροφικές και σταυλικές εγκαταστάσεις
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης τροφών, φαρμάκων, εφοδίων, κτηνοτροφικών προϊόντων.
Στέγαστρα και δεξαμενές.
Εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.
Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας
Κατοικία
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Μικρές μονάδες μεταποίησης, συσκευασίας και πώλησης εγχώριων αγροτικών προϊόντων. Προτείνεται η ενίσχυση των κτηνοτρόφων για την κατασκευή, αρχικά, των βασικών έργων υποδομής και ενδεχομένως για πιλοτική καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών και για τη διευκόλυνση της μετεγκατάστασης των κτηνοτροφικών μονάδων.

 

4.9 Γεωργική γη

 

Ζώνες ΓΓ1- ΓΓ3 (απεικόνιση στο χάρτη Π1-Π2 αύξοντας αριθμός σχεδίου 1)

 

Στις εκτάσεις που δεν διαχειρίζεται η Δασική Υπηρεσία, προωθούνται φιλικές προς το περιβάλλον γεωργικές δραστηριότητες, με την ανάπτυξη βιολογικών καλλιεργειών και την χρήση βιολογικών λιπασμάτων όπου απαιτείται.

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Βιολογικές καλλιέργειες
Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων (μικρές).
Στέγαστρα και δεξαμενές.
Θερμοκήπια
Εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας.
Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας
Κατοικία
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Μικρές μονάδες μεταποίησης, συσκευασίας και πώλησης εγχώριων αγροτικών προϊόντων.

 

Όσον αφορά την αποθήκη (γεωργική), απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η αποδεδειγμένη αγροτική ενασχόληση του ιδιοκτήτη της γης.

 

Προτείνεται η κατά προτεραιότητα, και σε συσχετισμό με το πρόγραμμα υδροδότησης του νησιού από μονάδα αφαλάτωσης, μελέτη και κατασκευή μικρών αρδευτικών έργων από γεωτρήσεις και πηγές, στις Ζώνες προστατευόμενης γεωργικής γης.

 

4.10 Στις εκτός των ορίων των οικισμών περιοχές της Δονούσας, που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω ζώνες Επιτρέπονται οι ακόλουθες χρήσεις, με τις δεσμεύσεις, όρους και περιορισμούς δόμησης του από 10-05-2002 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 402/Δ/2002), της Αρχαιολογικής και της Δασικής νομοθεσίας:

 

Καλλιέργειες
Κατοικία
Τουριστικές εγκαταστάσεις
αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα και ενοικιαζόμενα δωμάτια
Γεωργικές αποθήκες φύλαξης εργαλείων και μηχανημάτων (μικρές).
Εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας

 

Όσον αφορά την αποθήκη (γεωργική), απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή της είναι η αποδεδειγμένη αγροτική ενασχόληση του ιδιοκτήτη της γης.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.