Προεδρικό διάταγμα 10/5/02

ΠΔ 10-05-2002: Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκοί, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 10-05-2002: Χαρακτηρισμός των νησιών Κίμωλος, Δονούσα, (Άνω) Κουφονήσι, Ηρακλειά, Σχοινούσα, Αμοργός, Ανάφη, Σίκινος, Φολέγανδρος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Μεγίστη, Κάσος, Τέλενδος, Ψέριμος, Αστυπάλαια, Λειψοί, Αγαθονήσι, Αρκοί, Άγιος Ευστράτιος, Οινούσσες, Ψαρά, Φούρνοι, Θύμαινα ως περιοχών που έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη προστασία και καθορισμός περιορισμών και ειδικών όρων δόμησης στις εκτός σχεδίου και εκτός οικισμών περιοχές αυτών, (ΦΕΚ 402/Δ/2002), 17-05-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις:

 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφος 1 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 3 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και ερμηνεύθηκαν με το άρθρο 34 παράγραφος 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 258/Α/2001).

 

β) Του άρθρου 1 του προεδρικού διατάγματος 1/1986 (ΦΕΚ 1/Α/1986).

 

2. (α) Την 23/2001 απόφαση της κοινότητας Φολεγάνδρου.

 

(β) Το 991/09-07-2001 έγγραφο της Κοινότητας Αγίου Ευστρατίου, με το οποίο διαβιβάστηκε η 59/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

(γ) Το 1861/24-08-2001 έγγραφο του Δήμου Αμοργού, με το οποίο διαβιβάστηκε η 90/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

(δ) Την 84/2001 απόφαση του Δήμου Αστυπάλαιας.

 

(ε) Την 51/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ηρακλειάς.

 

(στ) Τα 2416/10-09-2001 και 2417/10-09-2001 έγγραφα του Δήμου Νισύρου, με τα οποία διαβιβάστηκε η 130/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

(ζ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 1710/12-09-2001 διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Λειψών, με το οποίο διαβιβάστηκε η 35/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

(η) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 662/17-09-2001 έγγραφο της Κοινότητας Σχοινούσας, με το οποίο διαβιβάστηκε η 32/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

(θ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2248/13-09-2001 έγγραφο του Δήμου Τήλου, με το οποίο διαβιβάστηκε η 134/2001 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

(ι) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 444/11-09-2001 έγγραφο της Κοινότητας Κουφονησίων, με το οποίο διαβιβάστηκε η 32/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

(ι)α) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 790/24-09-2001 έγγραφο της Κοινότητας Ανάφης, με το οποίο διαβιβάστηκε η 40/2001 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου.

 

3. Το ΔΠΑ/6880/2001 έγγραφο του Τμήματος Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου προς τα δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια των υπολοίπων νήσων και το γεγονός ότι τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης δεν γνωμοδότησαν εντός διμήνου.

 

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΠΑ/7595/12-06-2001 εισηγητική έκθεση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου προς τα οικεία δημοτικά και κοινοτικά συμβούλια.

 

5. Την από 03-10-2001 αιτιολογική έκθεση - εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου προς τη Γραμματεία του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου.

 

6. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4/2001 ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Αιγαίου.

 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη.

 

8. Την 186/2002 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5: Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 6: Τελικές διατάξεις

 

Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 10-05-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.