Απόφαση 3971/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Δ. Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου

 

Δ.1 Φορέας Εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς

 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο 4269/2014 (άρθρο 6 παράγραφος 9), η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση αξιολογεί την εφαρμογή των ρυθμίσεων των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. Για το σκοπό αυτόν, συντάσσει ανά πενταετία τουλάχιστον εκθέσεις αξιολόγησης, με τις οποίες αποτιμάται ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων των πιο πάνω σχεδίων, καταγράφονται τυχόν αστοχίες, αδυναμίες και προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή τους και διατυπώνονται προτάσεις αντιμετώπισής τους. Οι ως άνω εκθέσεις κοινοποιούνται στον οικείο δήμο, στην οικεία περιφέρεια και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες και δράσεις που άπτονται των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 13Α του νόμου 4269/2014 καταργήθηκε το άρθρο 6 του νόμου 2508/1997 που προέβλεπε τα αρμόδια όργανα εφαρμογής των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων και των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης ανοιχτής πόλης.

 

Δ.2 Απαιτούμενα έργα - μελέτες, θεσμικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις - αναπλάσεις

 

Δ.2.1 Μελέτες

 

Α. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

 

Μελέτη ανάπλασης των ΠΕΠΔ του Προφήτη Ηλία και των πηγών της Αγίας Άννας / Β προτεραιότητα.
Μελέτη διαμόρφωσης της παραλίμνιας ζώνης της λίμνης Μάτι και των πηγών Λυγαριάς, με στόχο την προστασία και διαχείριση (προστασία λίμνης και παραλίμνιας ζώνης, διαμορφώσεις, φυτεύσεις, κηποτεχνικές εργασίες, προσθήκη κοινόχρηστων υπαίθριων εγκαταστάσεων) / Β προτεραιότητα
Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια - χείμαρροι, λίμνες, ημιορεινές / ορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, δάσος Πλατανουλίων), τις ζώνες ημερήσιας αναψυχής στις πηγές της Αγίας Άννας και στον Προφήτη Ηλία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, σε διασύνδεση με την ευρύτερη περιοχή του ορεινού συμπλέγματος του Κάτω Ολύμπου και με τους παραολύμπιους οικισμούς, / Β προτεραιότητα
Διαμόρφωση της περιβάλλουσας περιοχής της προγραμματιζόμενης τεχνητής λίμνης του φράγματος Δελερίων με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις προσβάσεις / Β προτεραιότητα
Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων περιοχών των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου / Β προτεραιότητα
Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β Προτεραιότητα
Μελέτη αποκατάστασης των μνημείων/ Β Προτεραιότητα
Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης και απορρύπανσης των φυσικών πόρων / Α προτεραιότητα.
Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων / Β Προτεραιότητα
Μελέτη οριοθέτησης της λίμνης Μάτι / Α Προτεραιότητα
Προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών) / Α Προτεραιότητα • Μελέτη οριοθέτησης, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Β Προτεραιότητα
Ειδική μελέτη βοσκοϊκανότητας της περιοχής / Β Προτεραιότητα

 

Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

 

Μελέτη κτηματογράφησης-πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής του οικισμού Κριτηρίου για Α κατοικία και της ζώνης κοινωνικών εξυπηρετήσεων, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης / Α προτεραιότητα
Μελέτη πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής της Προς Πολεοδόμηση περιοχής με χρήση βιομηχανία - βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο παρά τον ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου, / Β προτεραιότητα
Μελέτες γεωλογικής διερεύνησης σε λεπτομερέστερη κλίμακα (1:1.000 ή 1:2.000) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Β' Φάσης των μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας του (ΦΕΚ 1902/Β/2007) στο πλαίσιο των μελετών πολεοδόμησης των περιοχών για α' κατοικία, βιοτεχνία - βιομηχανία και χονδρεμπόριο / Α και Β Προτεραιότητα αντίστοιχα με τα προηγούμενα.
Επί μέρους τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου να εφαρμοστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Τυρνάβου/ Α προτεραιότητα

 

Γ. Αναπλάσεις - Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές Εργασίες - Φυτεύσεις - Περιβαλλοντικές μελέτες και ρυθμίσεις

 

Παρεμβάσεις στις παρόχθιες περιοχές που εφάπτονται με την πόλη του Τυρνάβου / Α προτεραιότητα
Ανάπλαση του παλαιού Μαχαλά στον Τύρναβο / Β' προτεραιότητα
Ολοκλήρωση της ανάπλασης της πλατείας Αγοράς / Α' προτεραιότητα
Ανάδειξη της περιοχής Τούμπα / Β' προτεραιότητα
Μελέτη Δικτύωσης Αστικών Ελεύθερων Χώρων στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού / Α' προτεραιότητα
Μελέτη Διερεύνησης Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για την πόλη του Τυρνάβου / Γ' προτεραιότητα

 

Δ. Περιβαλλοντικές υποδομές

 

Οριοθέτηση των όχθεων του Τιταρήσιου ποταμού και περιβαλλοντική αποκατάσταση / Α' προτεραιότητα
Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης του υπάρχοντος τσιμενταύλακα από Δαμάσι - Μπουγάζι (Θέση εξόδου Τιταρήσιου στο πεδινό τμήμα) / Α' Προτεραιότητα
Μελέτη αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ / Α' Προτεραιότητα
Μελέτη για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων / Β' προτεραιότητα
Μελέτη υπογειοποίησης των δικτύων άρδευσης με κριτήριο την εξοικονόμηση νερού / Α' Προτεραιότητα
Μελέτη επέκτασης των δικτύων άρδευσης στην περιοχή του Αργυροπουλίου και σύνδεσής τους με το φράγμα Δελερίων / Α' Προτεραιότητα
Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων / Β' Προτεραιότητα
Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης / Α' προτεραιότητα
Μελέτη έργων εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας στον Τιταρήσιο ποταμό / Α' Προτεραιότητα

 

E. Τεχνικές υποδομές

 

Μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου για την εξυπηρέτηση του οικισμού Τυρνάβου και κυρίως των βιομηχανικών ζωνών / Α Προτεραιότητα
Μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση - αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου - Ελασσόνας από τα νοτιοανατολικά διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου μέχρι την διασταύρωσή προς Αργυροπούλι ως κλειστής οδού (τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ζώνες φυτεύσεων, περίφραξη), κατασκευή βοηθητικών οδών εκατέρωθεν αυτής στο ίδιο τμήμα για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ζωνών βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου και διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου / Α προτεραιότητα

 

ΣΤ. Περιβαλλοντικές μελέτες

 

Περιβαλλοντικές Μελέτες σύμφωνα με το νόμο 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011)

 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις και την υπ' αριθμόν 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) απόφαση περί Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ή με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία

 

Δ.2.2 Θεσμικές Ρυθμίσεις

 

Προώθηση της θεσμοθέτησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας βάσει των διατάξεων του νόμου 2508/1997, / Α προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της κτηματογράφησης-πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής του οικισμού Κριτηρίου, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης, διότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι απαράδεκτες / Α' προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής των Προς Πολεοδόμηση Περιοχών με χρήση βιομηχανία - βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο παρά τον ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου, / Β προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης των Ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου που διαρρέουν τους οικισμούς και τις παραγωγικές ζώνες / Α προτεραιότητα
Προώθηση της θεσμοθέτησης της οριοθέτησης των χειμάρρων και ρεμάτων που διαρρέουν τους οικισμούς και τις παραγωγικές ζώνες / Α προτεραιότητα
Επί μέρους τροποποιήσεις του ρυμοτομικού σχεδίου προκειμένου να εφαρμοστεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Τυρνάβου / Α' προτεραιότητα

 

Δ.2.3 Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού, Αναπλάσεων και Τεχνικής Υποδομής - Δικτύων Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων

 

Έργα παρεμβάσεων στις παρόχθιες περιοχές που εφάπτονται με την πόλη του Τυρνάβου / Α' προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης του παλαιού Μαχαλά στον Τύρναβο / Β' προτεραιότητα
Έργα ολοκλήρωσης της ανάπλασης της πλατείας Αγοράς / Α' προτεραιότητα
Έργα ανάδειξης της περιοχής Τούμπα / Β' προτεραιότητα
Μελέτη και κατασκευή Δικτύωσης Αστικών Ελεύθερων Χώρων στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού / Α' προτεραιότητα
Έργα ανάπλασης των ΠΕΠΔ του Προφήτη Ηλία και των πηγών της Αγίας Άννας / Β προτεραιότητα.
Έργα διαμόρφωσης της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Μάτι και των πηγών Λυγαριάς / Γ προτεραιότητα
Έργα διαμόρφωσης της περιβάλλουσας περιοχής προγραμματιζόμενης τεχνητής λίμνης του φράγματος Δελερίων με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις προσβάσεις / Γ προτεραιότητα
Έργα διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων περιοχών των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου / Γ προτεραιότητα
Έργα διαμόρφωσης του ενιαίου δικτύου πολιτιστικών και φυσιολατρικών διαδρόμων (φυσικά οικοσυστήματα, ποτάμια - χείμαρροι, λίμνες, ημιορεινές / ορεινές περιοχές δασώδους βλάστησης, δάσος Πλατανουλίων) τις ζώνες ημερήσιας αναψυχής στις πηγές της Αγίας Άννας και στον Προφήτη Ηλία, τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία, σε διασύνδεση με την ευρύτερη περιοχή του ορεινού συμπλέγματος του Κάτω Ολύμπου και με τους παραολύμπιους οικισμούς / Β και Γ προτεραιότητα
Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων / Β και Γ Προτεραιότητα
Έργα αποκατάστασης των μνημείων / Β Προτεραιότητα Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης
Έργα καθαρισμού όλων των ποταμών και ρεμάτων / Β Προτεραιότητα
Έργα διευθέτησης του ρέματος Γαλουγάβρα στο Δαμάσι / Α' Προτεραιότητα
Έργα συντήρησης - αποκατάστασης καλής λειτουργίας του υπάρχοντος τσιμενταύλακα από Δαμάσι - Μπουγάζι (Θέση εξόδου Τιταρήσιου στο πεδινό τμήμα) / Α' Προτεραιότητα
Έργα διευθέτησης και ανάδειξης ρέματος Καναρά στο Αργυροπούλι / Β' Προτεραιότητα
Έργα παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης και απορρύπανσης των φυσικών πόρων / Α και Β Προτεραιότητα
Έργα πυρασφάλειας - διαχείρισης και ανάδειξης των δασών / Γ Προτεραιότητα
Έργα αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ / Α Προτεραιότητα

 

Έργα Κοινωνικού Εξοπλισμού - Υποδομών - Δικτύων

 

Τα αναγκαία έργα κοινωνικού εξοπλισμού και υποδομών - δικτύων κατά ειδικότερη κατηγορία και βαθμό προτεραιότητας καταγράφονται στη συνέχεια.

 

Εκπαίδευση

 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία των ακόλουθων υποδομών εκπαίδευσης:

 

3 νηπιαγωγεία στον Τύρναβο
2 δημοτικά σχολεία στον Τύρναβο
2 γυμνάσια στον Τύρναβο
1 λύκειο στον Τύρναβο Υγεία - Πρόνοια

 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα η δημιουργία / λειτουργία: 3 βρεφονηπιακών σταθμών στον Τύρναβο, 1 παιδικού σταθμού στον Τύρναβο, 2 χώροι ΚΑΠΗ στον Τύρναβο, 1 βρεφονηπιακού και 1 παιδικού σταθμού στο Αργυροπούλι, 1 βρεφονηπιακού και 1 παιδικού σταθμού στο Δαμάσι, 2 βρεφονηπιακών σταθμών στο Κριτήρι, 1 χώρο ΚΑΠΗ στα Πλατανούλια, 1 χώρο ΚΑΠΗ στην Αγία Σοφία.

 

Αθλητισμός

 

Στο χρονικό ορίζοντα της μελέτης τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα: 1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στον Τύρναβο, 1 Γήπεδο Handball στον Τύρναβο, 4 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), τα οποία προτείνεται να χωροθετηθούν στους οικισμούς Αργυροπούλι, Δαμάσι, Δένδρα και Πλατανούλια, 2 χώροι αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου κ.λ.π.), προτείνεται να χωροθετηθούν στην Πολεοδομική Ενότητα Κριτηρίου.

 

Πολιτισμός - Ανάπτυξη

 

Μουσείο ιστορίας της πόλης με διαδραστικά μέσα / Β' Προτεραιότητα
Κέντρο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προώθησης αγροτικών προϊόντων / Β' Προτεραιότητα
Κέντρο προώθησης μηχανισμών αγροτουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος / Β' Προτεραιότητα Λοιπά έργα υποδομών Οδικά έργα
Κατασκευή ηχοπετασμάτων στα τμήματα του σχεδίου πόλης που γειτνιάζει με την εθνική οδό / Α' Προτεραιότητα
Δημιουργία 2 κυκλοφοριακών διασταυρώσεων/συνδέσεων τύπου roundabout στη συμβολή των οδών α) Ειρήνης και Ταουσάνη, και β) Δασκαλοπούλου και Αγίας Τριάδας στον Τύρναβο / Β' Προτεραιότητα
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Τύρναβο / Β' Προτεραιότητα
Οργάνωση αστικής συγκοινωνίας στην πόλη του Τυρνάβου / Γ' Προτεραιότητα
Η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, των εκτός του κέντρου υφισταμένων οδών του Τυρνάβου με τα απαραίτητα έργα, όπως π.χ. ανακατασκευή των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών, τοπικές αποκαταστάσεις φθορών των οδών κ.τ.λ. / Γ' Προτεραιότητα
Η σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως Δημαρχείο, σχολεία, ΚΑΠΗ, παιδικούς σταθμούς, κ.α. / Γ' Προτεραιότητα
Διάνοιξη της σήραγγας της Μελούνας / Γ Προτεραιότητα
Κατασκευή της νότιας περιμετρικής οδού Τυρνάβου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέας γέφυρας στον Τιταρήσιο ποταμό / Β Προτεραιότητα
Κατασκευή του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Τυρνάβου στο ύψος του Γενικού Λυκείου / Α Προτεραιότητα
Κατασκευή έργων βελτίωσης - αναβάθμισης της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου - Ελασσόνας από τα νοτιοανατολικά διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου μέχρι την διασταύρωση προς Αργυροπούλι ως κλειστής οδού (τοποθέτηση ηχοπετασμάτων, ζώνες φυτεύσεων, περίφραξη) και κατασκευή βοηθητικών οδών εκατέρωθεν αυτής στο ίδιο τμήμα για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ζωνών βιομηχανίας - βιοτεχνίας και χονδρεμπορίου και διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου, με στόχο την ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών ειδικά των πεζών εντός του οικισμού. / Β Προτεραιότητα

 

Ενέργεια

 

Έργα επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου για την εξυπηρέτηση του οικισμού Τυρνάβου και των βιομηχανικών ζωνών / Γ Προτεραιότητα
Υπογειοποίηση του δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε όλη την έκταση του Πολεοδομικού Κέντρου της πόλης του Τυρνάβου / Β' Προτεραιότητα Αποχετευτικά έργα
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων σε όλη την έκταση του οικισμού του Τυρνάβου / Α Προτεραιότητα
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων στον οικισμό του Κριτηρίου και σύνδεσής του με τις ΕΕΛ Τυρνάβου / Α Προτεραιότητα
Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων του Αργυροπουλίου / Α Προτεραιότητα
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου / Β Προτεραιότητα
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων / Γ Προτεραιότητα

 

Έργα ύδρευσης

 

Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και η ολοκλήρωση των συνδέσεων στον Τύρναβο / Α Προτεραιότητα
Ανόρυξη νέας γεώτρησης ύδρευσης για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου / Α Προτεραιότητα
Έργα υδροδότησης στο Βοτανοχώρι / Α' Προτεραιότητα

 

Αρδευτικά έργα:

 

Έργα υπογειοποίησης των δικτύων άρδευσης / Α και Β Προτεραιότητα
Κατασκευή των έργων επέκτασης των δικτύων άρδευσης στην περιοχή του Αργυροπουλίου και σύνδεσής τους με το φράγμα Δελερίων / Β Προτεραιότητα

 

Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων / αντιπλημμυρικά έργα

 

Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης / Α' Προτεραιότητα
Έργα Τεχνητού Εμπλουτισμού των Υπόγειων Υδατικών Συστημάτων (ΥΥΣ) Τυρνάβου (Τιταρήσιος κ.λ.π.) / Α' Προτεραιότητα
Αντιπλημμυρικά έργα στον οικισμό Δαμάσι / Α' Προτεραιότητα
Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Δελερίων / Γ' Προτεραιότητα

 

Δ.3. Χρονοδιάγραμμα - Προϋπολογισμός

 

Στους δύο Πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνεται συνοπτικά το πρόγραμμα υλοποίησης των κυριότερων προτάσεων / προτεινόμενων έργων της μελέτης και οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

 

 

Πίνακας Δ.3.α - Πρόγραμμα υλοποίησης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Τυρνάβου

Είδος έργου

Προϋπολογισμός

Χρονοδιάγραμμα

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Α'

Προτεραιότητα

Β'

Προτεραιότητα

Γ' Προτεραιότητα

Μελέτες

Α. Χωροταξικός και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

Μελέτη ανάπλασης των ΠΕΠΔ του Προφήτη Ηλία και των πηγών της Αγίας Άννας

30.000
Μελέτη διαμόρφωσης της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Μάτι και των πηγών Λυγαριάς

45.000
Μελέτη διαμόρφωσης της άμεσα ευρύτερης περιοχής της προγραμματιζόμενης τεχνητής λίμνης του φράγματος Δελερίων με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις προσβάσεις

25.000
Μελέτες διαμόρφωσης / υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων - παραρεμάτιων περιοχών των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου

42.000
Μελέτη σχεδιασμού ενιαίου δικτύου οικοπολιτιστικών διαδρόμων

48.000
Μελέτη ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων

17.000
Μελέτη αποκατάστασης των μνημείων

43.000
Μελέτη παρακολούθησης (monitoring) της προστασίας - διαχείρισης και απορρύπανσης των φυσικών πόρων

12.000
Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού των ποταμών Τιταρήσιου και Πηνειού

163.000
Μελέτη οριοθέτησης και καθαρισμού των ρεμάτων

145.000
Μελέτη συντήρησης - αποκατάστασης του υπάρχοντος τσιμενταύλακα από Δαμάσι - Μπουγάζι (Θέση εξόδου Τιταρήσιου στο πεδινό τμήμα)

30.000
Μελέτη οριοθέτησης της λίμνης Μάτι

22.000
Προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων στήριξης αγροτικών δραστηριοτήτων φιλικών προς το περιβάλλον (στήριξη ολοκληρωμένης ή βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, προϊόντων ονομασίας προέλευσης, παραδοσιακών τεχνικών)

13.000
Μελέτη πυρασφάλειας, προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης των δασών

16.000
Ειδική μελέτη βοσκοϊκανότητας της περιοχής

12.000
Β. Πολεοδομικός Σχεδιασμός

Μελέτη πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής του οικισμού Κριτηρίου για Α κατοικία και της ζώνης κοινωνικών εξυπηρετήσεων, με επιβολή όρων και περιορισμών δόμησης

105.000
Μελέτη πολεοδόμησης - πράξης εφαρμογής των Προς Πολεοδόμηση Περιοχών με χρήση βιομηχανία - βιοτεχνία μέσης και χαμηλής όχλησης και χονδρεμπόριο παρά τον ανισόπεδο κόμβο Τυρνάβου.

315.000
Μελέτες γεωλογικής διερεύνησης σε λεπτομερέστερη κλίμακα (1:1.000 ή 1:2.000) σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Β' Φάσης των μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας του (ΦΕΚ 1902/Β/2007) στο πλαίσιο των μελετών πολεοδόμησης των περιοχών για α' κατοικία, βιοτεχνία - βιομηχανία και χονδρεμπόριο

35.000
Γ. Περιβαλλοντικές Μελέτες

Περιβαλλοντικές Μελέτες

300.000
Δ. Αναπλάσεις - Ανάδειξη Κοινοχρήστων Χώρων, Κηποτεχνικές, Εργασίες - Φυτεύσεις

Παρεμβάσεις στις παρόχθιες περιοχές που εφάπτονται με την πόλη του Τυρνάβου

300.000
Ανάπλαση του παλαιού Μαχαλά στον Τύρναβο

300.000
Ανάδειξη της περιοχής Τούμπα

250.000
Ολοκλήρωσης της ανάπλασης της πλατείας Αγοράς

Μελέτη Δικτύωσης Αστικών Ελεύθερων Χώρων στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού

Ε. Τεχνικές υποδομές - Μελέτες

Μελέτη αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ

66.000
Μελέτη για την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

23.000
Μελέτη υπογειοποίησης των δικτύων άρδευσης με κριτήριο την εξοικονόμηση νερού

134.000
Μελέτη επέκτασης των δικτύων άρδευσης στην περιοχή του Αργυροπουλίου και σύνδεσής τους με το φράγμα Δελερίων

105.000
Μελέτη δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων

600.000
Μελέτη σκοπιμότητας για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου για την εξυπηρέτηση του οικισμού Τυρνάβου και των βιομηχανικών ζωνών

22.000
Ολοκληρωμένη μελέτη διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης

190.000
Μελέτη έργων Τεχνητού Εμπλουτισμού των Υ.Υ.Σ. Τυρνάβου (Τιταρήσιος κ.λ.π.)

700.000
Μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση - αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου - Ελασσόνας από τα νοτιοανατολικά διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου μέχρι την διασταύρωσή προς Αργυροπούλι

168.000
Έργα

Έργα Αναπλάσεων, Ανάδειξης κοινοχρήστων χώρων, Κηποτεχνικών Εργασιών, Φυτεύσεων

Έργα Παρεμβάσεων στις παρόχθιες περιοχές που εφάπτονται με την πόλη του Τυρνάβου

300.000
Έργα ανάπλασης του παλαιού Μαχαλά στον Τύρναβο

300.000
Έργα ανάδειξης της περιοχής Τούμπα

250.000
Ολοκλήρωσης της ανάπλασης της πλατείας Αγοράς

Μελέτη Δικτύωσης Αστικών Ελεύθερων Χώρων στα πλαίσια του περιβαλλοντικού σχεδιασμού

Έργο διαμόρφωσης της παραλίμνιας περιοχής της λίμνης Μάτι και των πηγών Λυγαριάς

580.000
Έργο διαμόρφωσης της άμεσα ευρύτερης περιοχής της προγραμματιζόμενης τεχνητής λίμνης του φράγματος Δελερίων με όλες τις απαραίτητες υποδομές και τις προσβάσεις

430.000
Έργο διαμορφώσεις/υποδομές οικολογικής ευαισθητοποίησης - φύτευση των παραποτάμιων - παραρεμάτιων περιοχών των ποταμών Πηνειού και Τιταρήσιου

575.000
Έργο διαμόρφωσης του ενιαίου δικτύου οικοπολιτιστικών διαδρόμων

310.000
Έργα ανάδειξης των αρχαιολογικών χώρων

420.000
Έργα αποκατάστασης των μνημείων

815.000
Έργα περιβαλλοντικής εξυγίανσης

Έργα καθαρισμού της κοίτης όλων των ποταμών και ρεμάτων

190.000
Έργα Περιβαλλοντικής αποκατάστασης κοίτης Τιταρήσιου

500.000
Έργα συντήρησης -

αποκατάστασης του υπάρχοντος τσιμενταύλακα από Δαμάσι - Μπουγάζι (Θέση εξόδου Τιταρήσιου στο πεδινό τμήμα)

 

200.000
Έργα διευθέτησης του ρέματος Γαλουγάβρα στο Δαμάσι

Έργα διευθέτησης και ανάδειξης ρέματος Καναρά

Έργα πυρασφάλειας διαχείρισης και ανάδειξης των δασών

320.000
Έργα αποκατάστασης όλων των ΧΑΔΑ

735.000
Εκπαίδευση

3 νηπιαγωγεία στον Τύρναβο
2 δημοτικά σχολεία στον Τύρναβο
2 γυμνάσια στον Τύρναβο
1 λύκειο στον Τύρναβο
Υγεία - Πρόνοια

3 βρεφονηπιακοί σταθμοί στον Τύρναβο
1 παιδικός σταθμός στον Τύρναβο
2 χώροι ΚΑΠΗ στον Τύρναβο
1 βρεφονηπιακός σταθμός στο Αργυροπούλι
1 παιδικός σταθμός στο Αργυροπούλι
1 βρεφονηπιακός σταθμός στο Δαμάσι
1 παιδικός σταθμός στο Δαμάσι
2 βρεφονηπιακοί σταθμοί στο Κριτήρι
1 χώρο ΚΑΠΗ στα Πλατανούλια
1 χώρο ΚΑΠΗ στην Αγία Σοφία
Αθλητισμός

1 Αίθουσα βαρέων αθλημάτων στον Τύρναβο
1 Γήπεδο Handball στον Τύρναβο,
4 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), τα οποία προτείνεται να χωροθετηθούν στους οικισμούς Αργυροπούλι, Δαμάσι, Δένδρα και Πλατανούλια
2 χώροι αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, γήπεδο ποδοσφαίρου κ.λ.π.), προτείνεται να χωροθετηθούν στην Πολεοδομική Ενότητα Κριτηρίου
Πολιτισμός - Ανάπτυξη

Μουσείο ιστορίας της πόλης με διαδραστικά μέσα
Κέντρο αναπτυξιακών πρωτοβουλιών προώθησης αγροτικών προϊόντων
Κέντρο προώθησης μηχανισμών αγροτουρισμού, πολιτισμού και περιβάλλοντος.
Έργα τεχνικών και περιβαλλοντικών υποδομών

Οδικά έργα

Διάνοιξη της σήραγγας της Μελούνας

45 εκ.
Κατασκευή της νότιας περιμετρικής οδού Τυρνάβου συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής νέας γέφυρας στον Τιταρήσιο ποταμό

Κατασκευή του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Τυρνάβου στο ύφος του Γενικού Λυκείου

Κατασκευή ηχοπετασμάτων στα τμήματα του σχεδίου πόλης που γειτνιάζει με την εθνική οδό

1.040.000
Δημιουργία δύο (2) κυκλοφοριακών διασταυρώσεων/συνδέσεων τύπου roundabout στη συμβολή των οδών α) Ειρήνης και Ταουσάνη, και β) Δασκαλοπούλου και Αγίας Τριάδας στον Τύρναβο

50.000
Δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Τύρναβο

Οργάνωση αστικής και προαστιακής συγκοινωνίας στην πόλη του Τυρνάβου

Η βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, των εκτός του κέντρου υφισταμένων οδών του Τυρνάβου

Η σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις

Κατασκευή του έργου βελτίωσης - αναβάθμισης, της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρνάβου - Ελασσόνας από τα νοτιοανατολικά διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου μέχρι την διασταύρωσή προς Αργυροπούλι

2.000.000
Ενέργεια

Υπογειοποίηση του δικτύου της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού σε όλη την έκταση του Πολεοδομικού Κέντρου της πόλης του Τυρνάβου

Έργα επέκτασης του δικτύου φυσικού αερίου στην Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου για την εξυπηρέτηση του οικισμού Τυρνάβου και των βιομηχανικών ζωνών

Αποχετευτικά έργα

Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων σε όλη την έκταση του οικισμού του Τυρνάβου

1.270.000
Επέκταση δικτύου αποχέτευση ομβρίων - ακαθάρτων στον οικισμό του Κριτηρίου και σύνδεσή του με τις ΕΕΛ Τυρνάβου, έργα πρασίνου, έργα ηλεκτροφωτισμού, έργα οδοποιίας

790.000
Κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων του Αργυροπουλίου

1.020.000
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου

3.450.000
Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων - ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας Λυμάτων στην Τοπική Κοινότητα Δένδρων

3.000.000
Απορρίμματα

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

290.000
Έργα Ύδρευσης

Αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης και ολοκλήρωση των συνδέσεων στον Τύρναβο

6.000.000
Έργα υδροδότησης στο Βοτανοχώρι

>500.000
Ανόρυξη και Αξιοποίηση νέας γεώτρησης ύδρευσης για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών στην Τοπική Κοινότητα Δαμασίου

150.000
Αρδευτικά έργα

Έργα υπογειοποίησης των δικτύων άρδευσης

475.000
Κατασκευή των έργων επέκτασης των δικτύων άρδευσης στην περιοχή του Αργυροπουλίου και σύνδεσής τους με το φράγμα Δελερίων

180.000
Έργα διαχείρισης υδάτινων πόσων / αντιπλημμυρικά έργα

Ολοκλήρωση κατασκευής φράγματος Δελερίων

18.000.000 (χωρίς τα δίκτυα κ.λ.π.)
Έργα διαχείρισης του υδατικού δυναμικού σε επίπεδο υδρολογικής Λεκάνης

1.000.000
Έργα εμπλουτισμού της υπόγειας υδροφορίας στον Τιταρήσιο ποταμό

1.500.000
Αντιπλημμυρικά έργα στον οικισμό Δαμάσι

1.700.000
 

Με βάση την τρέχουσα προγραμματική περίοδο στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται (ενδεικτικά) πιθανές πηγές χρηματοδότησης των προτεινόμενων δράσεων/έργων, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις που απορρέουν από την εκπόνηση της σχετικής μελέτης.

 

Πίνακας 4.3)β: - Πιθανές πηγές χρηματοδότησης των μελετών έργων του ΓΠΣ

Προγράμματα με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Εθνικό Τομεακό σκέλος

ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ)

ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

ΕΠ Τεχνική Βοήθεια ΕΠ Αγροτικής Ανάπτυξης


Ταμείο Συνοχής


Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Εθνικοί Πόροι

Εθνικοί Πόροι Δημόσιων Φορέων Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ιδιωτικός Τομέας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.