Απόφαση 2194/16 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Το Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας

 

Κάμπου περιλαμβάνει τρία επίπεδα προτάσεων - δράσεων:

 

τις απαιτούμενες ειδικότερες μελέτες,
τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις
τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την υλοποίηση αυτών των μελετών και έργων.

 

1. Φορέας εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ.

 

Φορέας Εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, (άρθρου 94 του νόμου 3852/2010), είναι ο Δήμος Καρδίτσας.

 

Στις αρμοδιότητες του εμπίπτει η τουλάχιστον ανά πενταετία σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης με τις οποίες θα αποτιμάται ο τρόπος εφαρμογής των κατευθύνσεων και ρυθμίσεων του παρόντος ΣΧΟΟΑΠ, θα καταγράφονται τυχόν αστοχίες, αδυναμίες και προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την εφαρμογή του και θα διατυπώνονται προτάσεις αντιμετώπισης. Οι εκθέσεις αυτές θα κοινοποιούνται στην οικεία Περιφέρεια και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη σε σχετικές ενέργειες και δράσεις που άπτονται των σχετικών αρμοδιοτήτων τους.

 

2. Απαιτούμενες μελέτες και έργα.

 

2.2. Μελέτες.

 

Στο πλαίσιο της μελέτης ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται ο προγραμματισμός και η εκπόνηση των ακόλουθων μελετών:

 

Πολεοδομικές μελέτες.
Αναθεώρηση των σχεδίων των οικισμών προκειμένου να χωροθετηθεί ο απαραίτητος κοινωνικός εξοπλισμός (χώροι στάθμευσης, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, ΚΑΠΗ στη Μυρίνη και τη Μέλισσα, βρεφικός σταθμός στο Σταυρό και το Μακρυχώρι) και να οργανωθούν δίκτυα πεζοδρόμων.
Μελέτες οριοθέτησης.
Μελέτες οριοθέτησης ρεμάτων.
Μελέτες διατηρητέων (παραδοσιακών) οικιστικών συνόλων και διατηρητέων κτισμάτων.
Μελέτη αξιοποίησης του υπάρχοντος κτηριακού αποθέματος εντός και εκτός των οικισμών, για την προστασία και ανάδειξη παραδοσιακών κτισμάτων και παραδοσιακών συνόλων, μέσω της επαναχρησιμοποίησης τους (σύνολα κατοικιών, παλιά δημοτικά σχολεία).
Μελέτες ανάπλασης.
oΜελέτη ανάπλασης των εισόδων των οικισμών Πρόδρομος και Σταυρός.
oΜελέτη ανάπλασης του λόφου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Πρόδρομο.
oΜελέτη ανάπλασης παραποτάμιων περιοχών στους οικισμούς Μέλισσα και Πτελοπούλα.
oΜελέτη αποκατάστασης του δανειοθαλάμου στη θέση Κακότροφο.
Μελέτες διαμόρφωσης
oΜελέτες διαμόρφωσης χώρων μνημειακού πρασίνου στα κοιμητήρια Σταυρού, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου μετά την παύση της λειτουργίας τους.
oΜελέτη διαμόρφωσης δικτύου εναλλακτικών μετακινήσεων, πολιτιστικών διαδρομών και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος κατά μήκος των παραποτάμιων και παραρεμάτιων ζωνών με μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλατοδρόμο εντός και εκτός των οικισμών. Στη διαδρομή ενδείκνυται να ενταχθούν και τα μνημεία της Δημοτικής Ενότητας. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και προτάσεις για τις δράσεις επικοινωνίας και προβολής του δικτύου.
oΜελέτες για την αποκατάσταση των αρχαιολογικών χώρων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος υπαιθρίου χώρου και θέσπισης ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, εφόσον απαιτείται, στους αρχαιολογικούς χώρους.
oΜελέτες που αφορούν πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους, δενδροφυτεύσεις, αποκατάσταση όψεων αξιόλογων κτηρίων κ.λ.π. με έμφαση στα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων.
Ειδικές μελέτες ελέγχου της απόστασης από τα Κοιμητήρια.
oΜελέτες χωροθέτησης 2 νέων νεκροταφείων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Μύρινα - Μακρυχώρι και Σταυρός - Άγιος Θεόδωρος και σύνοδες μελέτες για την εγκατάσταση τους (υδρογεωτεχνική, γεωλογικής καταλληλότητας, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδική τεχνική μελέτη).
oΜελέτες ελέγχου και μείωσης των αποστάσεων των υφιστάμενων κοιμητηρίων των οικισμών Πρόδρομος, Μέλισσα και Πτελοπούλα.
Μελέτες οδοποιίας - μεταφορικών υποδομών
oΜελέτη τροποποίησης της χάραξης του Ε65 στην Τοπική Κοινότητας Μυρίνης, ώστε να εξασφαλιστεί τουλάχιστον μία ακόμα διάβαση για την επικοινωνία του αγροτικού οδικού δικτύου ένθεν και ένθεν του άξονα, όπως περιγράφεται στην παράγραφο Π.6.1 -οδικό δίκτυο.
oΜελέτη διαπλάτυνσης της Εθνικής Οδού 30 στο τμήμα Καρδίτσα - Δέλτα Αγίων Θεοδώρων, με σηματοδότηση και ενδεχομένως τη δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων στους οικισμούς Σταυρό και Πρόδρομο.
oΜελέτη χάραξης παράπλευρου οδικού δικτύου κατά μήκος των εθνικών οδών.
oΜελέτη βελτίωσης των χαράξεων των συνδετήριων οδών των οικισμών.
oΜελέτη δημιουργίας οργανωμένων χώρων στάθμευσης, κατά προτίμηση στην είσοδο των οικισμών ή πλησίον των κοινόχρηστων χώρων.
oΜελέτη αντικατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος με διπλή ηλεκτροκίνητη.
oΜελέτη βελτίωσης του εσωτερικού οδικού δικτύου των οριοθετημένων οικισμών.
oΜελέτη αποτύπωσης των δρόμων των διανομών, ώστε σύμφωνα με το άρθρο 37 του νόμου [Ν] 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α/2014) να γίνουν οι μεταβιβαστικές πράξεις στο Δήμο.
oΜελέτη επέκτασης του αεροδρομίου Μυρίνης και λοιπές μελέτες για τα απαραίτητα έργα αναβάθμισής του.
Μελέτες ύδρευσης.
oΜελέτη αντικατάστασης του αγωγού προσαγωγής του Συνδέσμου Ύδρευσης και εν γένει εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης.
Μελέτες άρδευσης.
oΜελέτη επέκτασης του αρδευτικού δικτύου κλειστών αγωγών σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας και σταδιακή σφράγιση των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
oΜελέτη επέκτασης των έργων εξηλεκτρισμού.
oΜελέτη χωροθέτησης υδατοδεξαμενών για την αποθήκευση των πλημμυρικών παροχών των ποταμών της Δημοτικής Ενότητας
Μελέτες αποχέτευσης ομβρίων και λυμάτων.
oΜελέτη κατασκευής δικτύου όμβριων υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες Μέλισσας και Πτελοπούλας.
oΜελέτη επέκτασης και βελτίωσης των δικτύων ομβρίων υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες Σταυρού, Πρόδρομου, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου.
oΟλοκλήρωση των μελετών χωριστικού δικτύου αποχέτευσης για το σύνολο των οικισμών.
oΜελέτη εφικτότητας για τη μεταφορά των λυμάτων της Δημοτικής Ενότητας είτε αποκλειστικά στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρδίτσας, είτε των οικισμών Σταυρός, Πρόδρομος, Άγιος Θεόδωρος, Μυρίνη και Μακρυχώρι στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Καρδίτσας και των οικισμών Μέλισσα και Πτελοπούλα στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Σοφάδων. Εναλλακτικά, σε περίπτωση που η παραπάνω μελέτη φτάσει σε αρνητικά πορίσματα: Μελέτη κατασκευής Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση Παλιάμπελα και οι σύνοδες μελέτες (υδραυλική, γεωλογική - γεωτεχνική κ.λ.π.).
Μελέτες διαχείρισης απορριμμάτων.
oΜελέτες αποκατάστασης χώρων ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.
oΚατάρτιση προγράμματος διαχείρισης μπαζών και βαρέων αντικειμένων.
oΜελέτη επέκτασης του προγράμματος ανακύκλωσης με προώθηση του συστήματος διαλογής στην πηγή, κίνητρα για μείωση των οικιακών απορριμμάτων, πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών λαδιών για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λ.π.
oΚατάρτιση προγράμματος επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου.
oΜελέτη καθορισμού χώρου εναπόθεσης άχρηστων και ογκωδών αντικείμενων.
Ενεργειακές μελέτες.
oΜελέτη υπογειοποίησης του δικτύου ηλεκτροδότησης εντός των οικισμών.
oΜελέτη κατασκευής δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όλους τους οικισμούς.
oΑνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
oΜελέτη δικτύου κεντρικής τηλεθέρμανσης με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας ή εναλλακτικά τη χρήση ενέργειας που παράγεται από την επεξεργασία των στερεών απορριμμάτων του Δήμου.
oΜελέτη επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή κομπόστ και βιοαερίου.
oΜελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτήρια, στους δημόσιους χώρους, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού δημόσιων κοινόχρηστων χώρων, στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, στα αντλιοστάσια και τις κρατικές/δημοτικές γεωτρήσεις.
Μελέτες αρχαιολογικών - πολιτιστικών χώρων.
oΟριοθέτηση των υπόλοιπων κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων.
oΚήρυξη και οριοθέτηση λοιπών αρχαιολογικών χώρων, βυζαντινών και νεώτερων μνημείων.
Λοιπές μελέτες.
oΣύνταξη προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Κάμπου.
oΔημιουργία τράπεζας αγροτικής γης για τη διαχείριση εκτάσεων που δεν ανήκουν σε κατ' επάγγελμα αγρότες.
oΚατάρτιση προγράμματος περιβαλλοντικής εξυγίανσης των πεδινών εδαφών με μεθόδους όπως η απονιτρορρύπανση, ο προσδιορισμός ζωνών καλλιέργειας με εφαρμογή αγροτικών - περιβαλλοντικών δράσεων, η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση κ.λ.π.

 

Οι προαναφερθείσες απαιτούμενες μελέτες θα εγκριθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

 

2.3. Έργα.

 

Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης ΣΧΟΟΑΠ προτείνεται ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των ακόλουθων έργων. Για όσα έργα έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες μελέτες, προτείνεται να υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία.

 

Για τα υπόλοιπα προτείνεται να υλοποιηθούν οι μελέτες εντός της πρώτης πενταετίας και τα έργα να ολοκληρωθούν μέχρι το έτος - στόχο του ΣΧΟΟΑΠ, δηλαδή μέχρι το 2033.

 

Έργα οδοποιίας - μεταφορικών υποδομών

 

Ολοκλήρωση των έργων υλοποίησης του κλειστού αυτοκινητόδρομου Ε65.
Διαπλάτυνση της Εθνικής Οδού 30 στο τμήμα Καρδίτσα - Δέλτα Αγίων Θεοδώρων, με σηματοδότηση και ενδεχομένως δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων στους οικισμούς Σταυρό και Πρόδρομο.
Αποπεράτωση των συνδετήριων οδών Μυρίνη - Μακρυχώρι και Δέλτα Αγίων Θεοδώρων - κόμβος Βιομηχανικής Περιοχής Καρδίτσας.
Έργα βελτίωσης των χαράξεων των συνδετήριων οδών των οικισμών.
Έργα βελτίωσης του αγροτικού οδικού δικτύου (χαλικόστρωση, τσιμεντόστρωση κ.λ.π.).
Έργα διάνοιξης παράπλευρου οδικού δικτύου κατά μήκος των εθνικών οδών.
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης, κατά προτίμηση στην είσοδο των οικισμών ή πλησίον κοινόχρηστων χώρων.
Έργα βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου των οικισμών, όπως η διάνοιξη των προβλεπόμενων από τα σχέδια πόλης οδών με ασφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση τους, η κατασκευή κρασπεδόρειθρων και πεζοδρομίων όπου λείπουν, η ονοματοδοσία των δρόμων, η τοποθέτηση ρυθμιστικών και πληροφοριακών πινακίδων.
Αντικατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Καλαμπάκα - Παλαιοφάρσαλος με διπλή ηλεκτροκίνητη.
Πύκνωση των δρομολογίων των λεωφορειακών υπεραστικών συγκοινωνιών σύνδεσης με την Καρδίτσα.
Ολοκλήρωση των έργων του αεροδρομίου Μυρίνης και οποιωνδήποτε άλλων έργων προκύψουν από τις μελέτες επέκτασης και αναβάθμισης του, όπως η περίφραξη του και η ασφαλτόστρωση των δρόμων πρόσβασης, η διαμόρφωση χώρου στο πεδίο προσγείωσης, η ολοκλήρωση των σημάνσεων, η κατασκευή των απαραίτητων εγκαταστάσεων κ.λ.π.

 

Αναπλάσεις - διαμορφώσεις - ποδηλατοδρόμοι / πεζοπορικές διαδρομές

 

Έργα ανάπλασης των εισόδων των οικισμών Πρόδρομος και Σταυρός.
Έργα ανάπλασης του λόφου Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στον Πρόδρομο.
Έργα κατασκευής και διαμόρφωσης της Πλίθινης Αγοράς στον Πρόδρομο.
Έργα αποκατάστασης του δανειοθαλάμου στη θέση Κακότροφο.
Έργα που αφορούν πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμους, δενδροφυτεύσεις, αποκατάσταση όψεων αξιόλογων κτηρίων κ.λ.π. με έμφαση στα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων.
Έργα διαμόρφωσης χώρων μνημειακού πρασίνου στα κοιμητήρια Σταυρού, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου μετά την παύση της λειτουργίας τους.
Έργα διαμόρφωσης των κοιτών των οριοθετημένων ρεμάτων.
Έργα διαμόρφωσης δικτύου εναλλακτικών μετακινήσεων, πολιτιστικών διαδρομών και ανάδειξης φυσικού περιβάλλοντος κατά μήκος των παραποτάμιων και παραρεμάτιων ζωνών με μονοπάτια πεζοπορίας και ποδηλατοδρόμο εντός και εκτός των οικισμών.
Έργα διαμόρφωσης των αρχαιολογικών χώρων.
Έργα διαμόρφωσης νέων κοιμητηρίων.
Έργα διαμόρφωσης ζωνών πρασίνου και δενδροστοιχιών κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών.
Έργα δημιουργίας φυτοφρακτών και δενδροστοιχιών στα όρια των αγροτεμαχίων και παρά των καναλιών άρδευσης και του οδικού δικτύου στις εκτάσεις γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

 

Ύδρευση

 

Αντικατάσταση του αγωγού προσαγωγής του Συνδέσμου Ύδρευσης και εν γένει έργα εκσυγχρονισμού του δικτύου ύδρευσης.
Έργα συντήρησης και διεξαγωγή περιοδικών ελέγχων για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού και την αποφυγή πιθανών διαρροών.

 

Άρδευση

 

Επέκταση του αρδευτικού δικτύου κλειστών αγωγών σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας και σταδιακή σφράγιση των ιδιωτικών γεωτρήσεων.
Επέκταση των έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού.
Καθαρισμός και συντήρηση των υφιστάμενων αρδευτικών καναλιών.
Συντήρηση των υφιστάμενων πρόχειρων φραγμάτων (θέση Μαύρικα κ.α.) και των αντλιοστασίων που εξυπηρετούν επιφανειακή άρδευση και παρουσιάζουν παλαιότητα.
Κατασκευή υδατοδεξαμενών για την αποθήκευση των πλημμυρικών παροχών των ποταμών.

 

Αποχέτευση ομβρίων και λυμάτων

 

Κατασκευή δικτύου όμβριων υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες Μέλισσας και Πτελοπούλας.
Επέκταση και βελτίωση των δικτύων ομβρίων υδάτων στις Τοπικές Κοινότητες Σταυρού, Πρόδρομου, Αγίου Θεόδωρου, Μυρίνης και Μακρυχωρίου.
Κατασκευή χωριστικού δικτύου αποχέτευσης για το σύνολο των οικισμών.
Έργα που θα υπαγορεύσουν οι μελέτες σχετικά με τη σύνδεση των δικτύων λυμάτων στις υφιστάμενες Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Καρδίτσας και Σοφάδων ή την κατασκευή νέας Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων στη θέση Παλιάμπελα.

 

Απορρίμματα

 

Επίσπευση των έργων αποκατάστασης των 5 χώρων παράνομης απόρριψης αποβλήτων.
Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης μπαζών και βαρέων αντικειμένων.
Έργα επέκτασης του προγράμματος ανακύκλωσης με προώθηση του συστήματος διαλογής στην πηγή, κίνητρα για μείωση των οικιακών απορριμμάτων, πρόγραμμα ανακύκλωσης οικιακών λαδιών για την παραγωγή βιοντίζελ κ.λ.π.
Υλοποίηση προγράμματος επεξεργασίας αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων για την παραγωγή βιοαερίου.
Διαμόρφωση χώρου εναπόθεσης άχρηστων και ογκωδών αντικείμενων σε θέση που θα προκύψει από την αντίστοιχη μελέτη.
Καθαρισμός παραρεμάτιων περιοχών.

 

Ενέργεια

 

Υπογειοποίηση του δικτύου ηλεκτροδότησης εντός των οικισμών.
Κατασκευή δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε όλους τους οικισμούς.

 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 

Κατασκευή δικτύου κεντρικής τηλεθέρμανσης με την εκμετάλλευση της γεωθερμίας ή εναλλακτικά τη χρήση ενέργειας που παράγεται από την επεξεργασία των στερεών απορριμμάτων του Δήμου.
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτήρια, στους δημόσιους χώρους, στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού δημόσιων κοινόχρηστων χώρων και στις εγκαταστάσεις του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα για την ενεργειακή τους αυτάρκεια. Ανάλογα έργα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να τροφοδοτήσουν τα αντλιοστάσια και τις κρατικές/δημοτικές γεωτρήσεις.

 

Τηλεπικοινωνίες

 

Εγκατάσταση ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου (Wi-Fi) στους οικισμούς Μακρυχώρι, Μυρίνη, Άγιος Θεόδωρος, Μέλισσα και Πτελοπούλα.

 

Κοινωφελείς εγκαταστάσεις (εκπαίδευση - υγεία - πρόνοια - αθλητισμός)

 

Υγεία - Πρόνοια

 

Κατασκευή και λειτουργία ΚΑΠΗ στη Μυρίνη και τη Μέλισσα.
Κατασκευή βρεφικού σταθμού στο Σταυρό και το Μακρυχώρι. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

 

Λειτουργία πολιτιστικών χώρων σε όλους τους οικισμούς

 

Τόσο για τις υποδομές πρόνοιας όσο και για τους πολιτιστικούς χώρους προτείνεται να διερευνηθεί πρώτα η καταλληλότητα της χωροθέτησης σε υπάρχοντα κτήρια της οικιστικής ενότητας.

 

Αθλητισμός

 

Διαμόρφωση μικρών, ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων στην περίμετρο των οικισμών.

 

Κοινόχρηστοι Χώροι

 

Κατασκευή στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, πεζοδρόμων και υπαίθριων χώρων στάθμευσης, που θα λειτουργήσουν και ως τόποι ασφαλούς συγκέντρωσης των κατοίκων σε περίπτωση σεισμού.

 

Λοιπά έργα

 

Έργα που θα απορρέουν από το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εξυγίανσης των πεδινών εδαφών με μεθόδους όπως η απονιτρορρύπανση, ο προσδιορισμός ζωνών καλλιέργειας με εφαρμογή αγροτικών - περιβαλλοντικών δράσεων, η αμειψισπορά, η αγρανάπαυση κ.λ.π..

 

2.4. Εμπλεκόμενοι φορείς.

 

Οι φορείς για την υλοποίηση των μελετών και των έργων που προτείνονται από τη μελέτη ΣΧΟΟΑΠ μπορεί να είναι του δημόσιου φορέα, του ιδιωτικού αλλά και μεικτά σχήματα. Σχετικά με το δημόσιο τομέα, οι φορείς που εμπλέκονται, είτε σε θέματα διαδικασιών, είτε σε θέματα χρηματοδοτήσεων, μπορεί να ποικίλουν από το τοπικό (Δήμος Καρδίτσας, Δημοτική Ενότητα Κάμπου), περιφερειακό (Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας) μέχρι το εθνικό επίπεδο, ανάλογα με τη γεωγραφική εμβέλεια και την οικονομική απαίτηση κάθε δράσης. Υπάρχουν επίσης δράσεις που η εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα είναι είτε απαραίτητη, είτε σημαντική για την επιτάχυνση των διαδικασιών. Οι προτεινόμενες μελέτες και έργα είναι δυνατό να χρηματοδοτηθούν από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από Εθνικούς πόρους, ίδιους πόρους του Δήμου και της Δημοτικής Ενότητας και πόρους του ιδιωτικού τομέα.

 

Ο Φορέας Εφαρμογής του ΣΧΟΟΑΠ, θα πρέπει να καταρτίζει ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων (μελετών και έργων), τα οποία θα εναρμονίζονται με το γενικότερο προγραμματισμό, τις επιλογές, τα χρονοδιαγράμματα και τους διαθέσιμους πόρους της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.