Απόφαση 13905/82 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Κατάργηση - σύσταση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Καταργείται το Τμήμα Οικισμού του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, πού προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 149 του προεδρικού διατάγματος [ΠΔ] 910/1977 περί Οργανισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 305/Α/1977) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 1032/1980 και συνιστάται Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου.

 

Σύνθεση

 

Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος είναι πενταμελές και αποτελείται:

 

α) Από 3 μόνιμους υπαλλήλους του Υπουργείου με βαθμό 3ο ή 2ο, με τούς αναπληρωτές τους, με Πρόεδρο του Συμβουλίου τον αρχαιότερο από αυτούς

β) Από 1 εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, με τον αναπληρωτή του,

γ) Από 1 εκπρόσωπο του Υπουργείου Δημοσίων Έργων μόνιμο υπάλληλο με 3ο ή 2ο βαθμό, με τον αναπληρωτή του.

 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.

 

Ο ως άνω εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος προτείνεται από τον οικείο φορέα του.

 

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με την ως άνω απόφαση μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου με βαθμό 5ο ή 4ο ή 3ο.

 

Αρμοδιότητες

 

Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος ασκεί τις αρμοδιότητες του καταργούμενου Τμήματος Οικισμού τού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Συγκεκριμένα γνωμοδοτεί σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου για τα οποία σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις απαιτείται γνώμη Τεχνικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και σε άλλα θέματα τα όποια παραπέμπονται προς γνωμοδότηση από τον Υπουργό.

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.