Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 85

Άρθρο 85: Αμοιβή μελετητών εκτός έδρας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για αμοιβή μελέτης που βρίσκεται εκτός της πόλης της έδρας του Γραφείου του Μελετητή και απέχει πλέον των 40 km από το κέντρο της πόλης αυτής, το ποσό της αμοιβής αυξάνεται κατά το ποσόν Α, όπως ορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

 

Eqn010

 

όπου λ ο συντελεστής που ορίζεται στο άρθρο 4 του παρόντος και Α η αμοιβή που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 83 του παρόντος.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο 43 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Θεωρείται ότι το έργο βρίσκεται εκτός της έδρας του Γραφείου του Μελετητή, εάν απέχει περισσότερο από 75 km από το κέντρο της πόλης στην οποία βρίσκεται η έδρα του Μελετητή.

 

3. Τα παραπάνω ποσοστά προσαύξησης της αμοιβής δεν καταβάλλονται στις μελέτες πολλαπλής εφαρμογής.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.