Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 84

Άρθρο 84: Αμοιβές μελετών πολλαπλής εφαρμογής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Τα ποσοστά της αμοιβής νοούνται για μία εφαρμογή της μελέτης. Στην περίπτωση επανάληψης της εφαρμογής της ίδιας μελέτης, η αμοιβή υπολογίζεται για κάθε επανάληψη σε ποσοστό επί της πλήρους αμοιβής ως εξής:

 

1η Εφαρμογή 100/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

2η Εφαρμογή 50/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

3η Εφαρμογή 30/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

4η Εφαρμογή 20/100 της αμοιβής πλήρους μελέτης

5η Εφαρμογή και οι πέρα αυτής εφαρμογές 10/100 της αμοιβής της πλήρους μελέτης για κάθε μία από αυτές.

 

2. Στην περίπτωση μελετών που αναφέρονται σε τύπους οικοδομών οποιασδήποτε χρήσης, οι οποίες κατασκευάζονται βάσει της ίδιας μελέτης στη σειρά με οποιαδήποτε μέθοδο, εκτός της προκατασκευής σε οποιαδήποτε θέση, τα ποσοστά της αμοιβής της επανάληψης υπολογίζονται ως εξής:

 

α) Για την 1η και μέχρι την 4η εφαρμογή της μελέτης ισχύουν τα αντίστοιχα ποσοστά της προηγούμενης παραγράφου, καταβάλλεται όμως η προκύπτουσα συνολική αμοιβή βάσει των ποσοστών αυτών μετά την έγκριση της οριστικής μελέτης.

β) Για την 5η και μέχρι 1.500 εφαρμογών της μελέτης ισχύουν τα ποσοστά της 5ης εφαρμογής της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.

γ) Για κάθε μία πέρα των χιλίων πεντακοσίων και μέχρι τριών χιλιάδων εφαρμογών καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσοστό 0,5% επί της δαπάνης κάθε κτίσματος κατοικίας ή οικοδομής άλλης χρήσεως. Για τις πέρα των τριών χιλιάδων εφαρμογές των μελετών δεν καταβάλλεται καμία αμοιβή.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.