Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 176

Άρθρο 176: Στοιχεία και σφάλματα καταμετρήσεων - παρουσίαση τευχών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Στοιχεία καταμετρήσεων υπαίθρου.

 

Τα απαιτούμενα στοιχεία καταμετρήσεως επί του εδάφους προς εκπόνηση των διαφόρων σταδίων μελετών Πολιτικών Αερολιμένων καταγράφονται ευκρινώς και με επιμέλεια με μολύβι σε σημειωματάρια των οποίων ο τύπος εγκρίνεται από τον Εργοδότη (αρμόδια αρχή). Τα παραπάνω στοιχεία υπαίθρου παραδίδονται στον Εργοδότη (αρμόδια αρχή) με τις οικείες μελέτες.

 

2. Μέγιστα ανεκτά όρια σφαλμάτων στοιχείων υπαίθρου.

 

Για την καταμέτρηση μηκών με μετροταινία, για τις γεωμετρικές χωροσταθμήσεις, και για τα τοπογραφικά και κτηματολογικά διαγράμματα που εκπονούνται ισχύουν γενικά ως μέγιστα ανεκτά όρια σφαλμάτων στοιχείων υπαίθρου αυτά που ορίζονται στις προδιαγραφές Τ.Π.Τ.Κ.Χ.Ε.

 

3. Διαστάσεις και παρουσίαση τευχών.

 

Κάθε μελέτη ή στάδιο αυτής είτε τμήμα σταδίου πρέπει να υποβάλλεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 127 των Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών οδών και Τεχνικών Έργων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.