Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 14

Άρθρο 14: Ταχυμετρικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την οριοθέτηση των ιδιοκτησιών με πρόχειρη σήμανση, τη λήψη των ορίων κ.λ.π. στοιχείων ταχυμετρικώς, την μεταφορά τους στο σχέδιο, τη σύνθεση του σχεδίου, την αρίθμηση των ιδιοκτησιών και την σύνταξη κτηματολογικών (αριθμητικών και αλφαβητικών) πινάκων, το μελάνωμα του σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου, εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, δακτυλογράφηση πινάκων πάνω σε διαφανή χάρτη μαζί με έξι κοινές φωτοτυπίες, μιας διαφανούς φωτοτυπίας των σχεδίων και πέντε κοινών φωτοτυπιών για κάθε στρέμμα εδάφους που αποτυπώνεται, οι αμοιβές ορίζονται όπως παρακάτω:

 

(Υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

 

Α/Α

Κατηγορία κάλυψης

1:500

δραχμές

1:1000

δραχμές

1:2000

δραχμές

Ι

Εξαιρετικά πυκνό

600

390

320

ΙΙ

Πυκνό

455

325

260

III

Λιγότερο πυκνό

350

260

195

IV

Αραιό

260

195

120

 

Στην περίπτωση που πέρα από την κτηματογραφική αποτύπωση απαιτείται και κάθε επιπλέον τοπογραφική λεπτομέρεια εδάφους ή κατασκευών στις ανωτέρω τιμές προστίθενται οι αντίστοιχες τιμές της παραγράφου 1 του άρθρου 9 μειωμένες κατά 60%.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 και παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 ισχύουν και για τις παραπάνω τιμές προσαυξανόμενες αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.