Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 13

Άρθρο 13: Κτηματογραφικές ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέμμα κτηματογραφούμενου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

 

(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

 

Α/Α

Εμβαδόν κτήματος σε στρέμματα

1:500

(δραχμές)

1:1000

(δραχμές)

1:2000

(δραχμές)

1:5000

(δραχμές)

1

Από 0 μέχρι 2

110

99

87

74

2

Από 2,001 μέχρι 5

95

86

76

64

3

Από 5.001 μέχρι 15

65

60

56

43

4

Από 15.001 μέχρι 30

45

40

38

31

5

Από 30,001 και άνω

30

24

22

19

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

2. Οι παράγραφοι 3, 4, 7, 10 και 11 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών προσαυξανόμενων ποσοστιαία με την αντίστοιχη τιμή κατηγορίας εδάφους Α της παραγράφου 1 του άρθρου 8. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 8 ισχύουν και προκειμένου περί κτηματογραφήσεων, των παραπάνω τιμών της παραγράφου 1 του παρόντος προσαυξανόμενων αντιστοίχως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 2 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 

3. Στην περίπτωση μόνιμης σήμανσης των ορίων των ιδιοκτησιών δια του τύπου των πολυγωνικών σημείων, κάθε σημαινόμενο όριο αμείβεται κατά το άρθρο 6 παράγραφος 2.

 

4. Στην περίπτωση κτηματογραφικής αποτύπωσης και συγχρόνου εκπόνησης ταχυμετρικής και υψομετρικής αποτύπωσης, προστίθενται στις τιμές των ταχυμετρικών αποτυπώσεων οι ανωτέρω τιμές της παραγράφου 1 του παρόντος μειωμένες κατά ποσοστό 20%.

 

5. Για τη σύνταξη κτηματολογίου ζώνης χάραξης έργων, οι ανωτέρω τιμές εκτός από τις προσαυξήσεις των άλλων κατηγοριών λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή 520 δραχμών ανά km άξονα έργου, λόγω λήψης, υπολογισμού και σχεδίασης των επιπλέον απαιτούμενων ειδικών στοιχείων και παράδοση σε 13 αντίγραφα των πινάκων και διαγραμμάτων σε κοινές φωτοτυπίες, πλέον των πρωτοτύπων σε διαφανές χαρτί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.