Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 9

Άρθρο 9: Ταχυμετρικές αποτυπώσεις κατοικημένων εκτάσεων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Για την λήψη στοιχείων χαρακτηριστικών υψομετρικών σημείων και σημείων λεπτομερειών του εδάφους με την ταχυμετρική μέθοδο, υπολογισμό και μεταφορά αυτών με αναγωγή επί του διαγράμματος, σχεδίαση οριζοντιογραφίας, χάραξη καμπυλών, μελάνωμα, εκπόνηση αντιγράφου με μια διαφανή φωτοτυπία και πέντε κοινών αντιγράφων, υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, οι τιμές για κάθε στρέμμα αποτυπωμένου εδάφους, ορίζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Α/Α

Κατηγορία κάλυψης

1:500

(δραχμές)

1:1000

(δραχμές)

1:2000

(δραχμές)

Ι

Εξαιρετικά πυκνό

455

325

260

II

Πυκνό

390

260

195

III

Λιγότερο πυκνό

286

195

130

IV

Αραιό

195

130

91

 

2. Οι τιμές του ανωτέρω πίνακα θεωρούνται ότι αντιστοιχούν στην κατηγορία Α των τιμών της παραγράφου 1 του άρθρου 8 προσαυξάνονται δε ως κατωτέρω:

 

Για την κατηγορία Β κατά 10%

Για την κατηγορία Γ κατά 40%

Για την κατηγορία Δ κατά 75%

Για την κατηγορία Ε κατά 100%

 

3. Στην περίπτωση αποτύπωσης μέχρι βάθους μόνο 10 m από των οικοδομικών γραμμών, τα μη αποτυπωμένα εσωτερικά των οικοδομικών τετραγώνων συνυπολογίζονται στην επιμέτρηση με ποσοστό 40% της επιφάνειας τους.

 

4. Κατοικημένες εκτάσεις θεωρούνται εκείνες στις οποίες ο αριθμός των στεγασμένων κλειστών κατασκευών ανά 10 στρέμματα είναι μεγαλύτερος από 5 και κατατάσσονται όπως ο πίνακας της παραγράφου 10 του άρθρου 8.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του προεδρικού διατάγματος 515/1989 (ΦΕΚ 219/Α/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.