Προεδρικό διάταγμα 515/89 - Άρθρο 10

Άρθρο 10: Κτηματογραφικές ταχυμετρικές αποτυπώσεις στην ύπαιθρο


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του αυτού προεδρικού διατάγματος 696/1974 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

{1. Για την εξακρίβωση των ορίων των ιδιοκτησιών, καταμέτρηση αυτών ταχυμετρικά, καταμέτρηση επικειμένων, υπολογισμό και μεταφορά των ορίων στο διάγραμμα, σύνθεση σχεδίου, αρίθμηση ιδιοκτησιών, σύνταξη κτηματολογικών πινάκων (αριθμητικών και αλφαβητικών), εμβαδομέτρηση ιδιοκτησιών, μελάνωμα σχεδίου και εκπόνηση αντιγράφου χαρτί με έξι κοινές φωτοτυπίες αυτών, μία διαφανή φωτοτυπία των σχεδίων και πέντε κοινές, για κάθε στρέμμα κτηματογραφούμενου εδάφους, οι τιμές ορίζονται όπως ο κατωτέρω πίνακας:

 

(υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου).

 

Α/Α

Εμβαδόν κτήματος σε στρέμματα

1:500

δραχμές

1:1000

δραχμές

1:2000

δραχμές

1:5000

δραχμές

1

Από 0 μέχρι 2

110

99

87

74

2

Από 2,001 μέχρι 5

95

86

76

64

3

Από 5.001 μέχρι 15

65

60

56

43

4

Από 15.001 μέχρι 30

45

40

38

31

5

Από 30,001 και άνω

30

24

22

19

 

2. Η παράγραφος 2 του αυτού άρθρου 13 αντικαθίσταται ως ακολούθως:}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.