Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 117

Άρθρο 117: Φωτοσταθερά σημεία


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εργασία αυτή έχει σκοπό τον προσδιορισμό των ορθογωνίων συντεταγμένων και υψομέτρων χαρακτηριστικών σημείων του εδάφους (φωτοσταθερών σημείων) αναγνωριζομένων επί αεροφωτογραφικών που χρησιμοποιούνται για την φωτομετρική απόδοση φωτογραφιών με μηχανήματα φωτογραμμετρίας.

 

2. Η επιλογή της θέσης των φωτοσταθερών σημείων εξαρτάται πάντοτε από τις αεροφωτογραφίες, πρέπει δε να έχει σημειωθεί επί αυτών. Τα επιλεγόμενα φωτοσταθερά σημεία πρέπει να είναι όσον το δυνατόν ευκρινέστερα στην φωτογραφία ώστε να μη δημιουργείται οποιαδήποτε αμφιβολία κατά την αναγνώριση της θέσης αυτών.

 

3. Οι οριζόντιες συντεταγμένες και τα υψόμετρα των φωτοσταθερών μπορούν να προσδιορισθούν με τη μέθοδο των τομών όπως στην παράγραφο 8 του άρθρου 112 ή ως κορυφές πολυγωνομετρικής όδευσης ή και ως βοηθητικές στάσεις εξαρτημένες από πολυγωνομετρικές οδεύσεις. Η επιλογή της μεθόδου προσδιορισμού εξαρτάται από την κλίμακα των εργασιών και καθορίζεται από τις απαιτήσεις του εργοδότη.

 

4. Για κάθε φωτοσταθερό σημείο συντάσσεται επί τόπου σκαρίφημα αναγνώρισης επί δε της αεροφωτογραφίας σημειώνεται η θέση του με βελόνα, εγγραφομένης επί της οπίσθιας πλευράς της φωτογραφίας της ονομασίας αυτού.

 

5. Τα υψόμετρα των φωτοσταθερών υπολογίζονται τριγωνομετρικά ή με γεωμετρική χωροστάθμηση, ανάλογα με τις ανάγκες του εργοδότη.

 

6. Των φωτοσταθερών σημείων συντάσσεται πίνακας συντεταγμένων και υψομέτρων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.