Προεδρικό διάταγμα 696/74 - Άρθρο 116

Άρθρο 116: Κτηματογραφήσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εργασία αυτή έχει σκοπό τον ακριβή καθορισμό των ορίων των ιδιοκτησιών επί του εδάφους, την με οποιοδήποτε τρόπο αποτύπωση αυτών και των φυσικών και τεχνικών γνωρισμάτων του εδάφους, τη σύνταξη των διαγραμμάτων σε κατάλληλη κλίμακα, την αναγραφή του χαρακτηριστικού αριθμού των ιδιοκτησιών και τη σύνταξη εμβαδομετρικών κτηματογραφικών και αλφαβητικών πινάκων, όπως επίσης και την απόδοση της μορφολογίας του εδάφους με υψομετρικές καμπύλες, κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1/στ του άρθρου 115 όπου η λήψη χαρακτηριστικών στοιχείων του εδάφους για τη χάραξη υψομετρικών καμπυλών δεν παρεμποδίζεται από πυκνούς οικισμούς.

 

2. Ο καθορισμός των ορίων γίνεται με την υπόδειξή τους από τους ιδιοκτήτες ή και τον υπεύθυνο οριοδείκτη, που ορίζεται πάντα από Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή.

 

3. Ο καθορισμός της κλίμακας στην οποία πρέπει να συνταχθούν τα διαγράμματα, ορίζεται από τον εργοδότη και είναι ανάλογη με την έκταση, το μέγεθος και την αξία των ιδιοκτησιών.

 

4. Η απόσταση των ορίων πρέπει να εκτελείται για τις αστικές κτηματογραφήσεις χωρίων συντεταγμένων. Για τις κτηματογραφήσεις χωρίων και λοιπών περιοχών ταχυμετρικώς στην κατάλληλη για κάθε περίπτωση μέθοδο και κλίμακα. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις μπορεί να εφαρμοσθεί και η αρμόζουσα φωτογραμμετρική μέθοδος.

 

5. Η μεταφορά των προσδιοριζομένων σημείων με οποιαδήποτε μέθοδο στο χάρτη και σχεδίαση αυτών πρέπει να εκτελείται με την ακρίβεια που ταιριάζει και με κατάλληλα όργανα.

 

6. Ακολουθεί η αναγραφή του κτηματολογικού αριθμού σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Υπηρεσίας.

 

7. Η εμβαδομέτρηση των ιδιοκτησιών γίνεται με εμβαδόμετρο όσον αφορά τις αγροτικές κτηματογραφήσεις, σε δύο πλήρεις περιόδους από δυο ανεξάρτητες περιαγωγές κάθε μία και με την αναλυτική ή ημιγραφική μέθοδο για τις πάσης φύσεως αστικές κτηματογραφήσεις. Η διαφορά δύο εμβαδομετρήσεων πρέπει να μη υπερβαίνει την υπό του τύπου 0,0004Κ Ε προκύπτουσα τιμή όπου Κ ο παρανομαστής κλίμακας και Ε το εμβαδόν. Το προκύπτον από το άθροισμα των τμηματικών επιφανειών συνολικό εμβαδόν κάθε φύλλου σχεδίου, διορθώνεται κατά τη διαφορά από το θεωρητικό άθροισμα, κατανέμοντας το σφάλμα αναλογικά. Η μεταξύ του θεωρητικού εμβαδού και εμβαδού των τμηματικών πρέπει να είναι μικρότερη της τιμής που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

 

Eqn051

 

όπου μ σταθερός αριθμός που καθορίζεται από τον ακόλουθο πίνακα:

 

Κλίμακα

1:100

1:500

1:1000

1:2000

1:5000

1:10000

μ

0,0001

0,0001

0,0003

0,001

0,004

0,01

 

Ε = η ολική επιφάνεια σε στρέμματα και

ν = ο αριθμός των τεμαχίων

 

Μετά τη διόρθωση και οριστική τιμή των εμβαδών των τεμαχίων αυτά μεταφέρονται στην ειδική στήλη των κτηματολογικών πινάκων που έχουν ήδη συνταχθεί. Εκτός των ανωτέρω πινάκων πρέπει να συντάσσονται και αλφαβητικοί πίνακες.

 

8. Τα υλικά σχεδίασης των κτηματογραφικών εργασιών πρέπει να είναι κατά το δυνατόν αμετάβλητα από τις καιρικές συνθήκες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1/β του άρθρου 115.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.