Προεδρικό διάταγμα 4/1/79b - Άρθρο 6

Άρθρο 6


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Κατά παρέκκλιση των ως άνω άρθρων 4 και 5 οι όροι και περιορισμοί δομήσεως των ανεγειρομένων κτιρίων εντός των υπό στοιχεία:

 

ΙΙΙ χώρων δι' ανέγερση Γυμνασίου

Ι χώρων δι' ανέγερση Δημοτικού Σχολείου

ΙΙ χώρων δι' ανέγερση Νηπιαγωγείου και χώρων δι' ανέγερση Βρεφικού Σταθμού ως εμφαίνεται εις τα στο άρθρο 1 του παρόντος διαγράμματα καθορίζονται ως εις τον κατωτέρω πίνακα:

 

Χώροι προς ανέγερση

Ποσοστό καλύψεως

Οικοδομικό σύστημα

Αριθμός ορόφων

Συντελεστής δομήσεως

Ύψος

Γυμνασίου - Λυκείου ΙΙΙ

20%

Πανταχόθεν ελεύθερο

3

0.40

12

Δημοτικού Σχολείου Ι

30%

Πανταχόθεν ελεύθερο

3

0.60

12

Δημοτικού Σχολείου ΙΙ

20%

Πανταχόθεν ελεύθερο

2

0.40

9

Νηπιαγωγείου ΙΙ

20%

Πανταχόθεν ελεύθερο

2

0.40

9

Βρεφικού Σταθμού

40%

Πανταχόθεν ελεύθερο

1

0.40

5

Δημοτικού Γυμναστηρίου

10%

Πανταχόθεν ελεύθερο

1

0.10

6

 

2. Τα ανεγερθησόμενα κτίρια εντός των διά του άρθρου 6 μνημονευομένων χώρων δέον να απέχουν εκ των πέριξ ρυμοτομικών γραμμών 4 m τουλάχιστον.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.