Προεδρικό διάταγμα 4/1/79b - Άρθρο 4

Άρθρο 4


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων ως και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δομήσεως των διά του άρθρου 1 του παρόντος επεκτεινομένου τμήματος του σχεδίου ρυμοτομίας Λαρίσης καθορίζονται κατά τομείς Η, Ζ, Ζ1, Ζ2, Ι1, Ι2, Κ και Ε3 εμφαινόμενους εις τα αυτά στο άρθρο 1 του παρόντος μνημονευόμενα διαγράμματα ως κάτωθι:

 

1. Τομεύς Η

 

α) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 15 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμού υφισταμένου κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m
Ελάχιστον βάθος: 12 m
Ελάχιστον εμβαδόν: 120 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 2.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 1.2.

 

2. Τομεύς Ζ

 

α) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 15 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμού υφισταμένου κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m
Ελάχιστον βάθος: 12 m
Ελάχιστον εμβαδόν: 120 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 1.4.

 

3. Τομεύς Ζ1

 

α) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 16 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμού υφισταμένου κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 άτινα και την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m
Ελάχιστον βάθος: 15 m
Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 1.4

 

4. Τομεύς Ζ2

 

α) Οικοδομικό σύστημα το μικτό

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 16 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m.
Ελάχιστον βάθος: 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 150 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 60% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 1.8.

 

5. Τομεύς Ι1

 

α) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 15 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμού υφισταμένου κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973 άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m.
Ελάχιστον βάθος: 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 150 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 4.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 1.8.

 

6. Τομεύς Ι2

 

α) Οικοδομικό σύστημα το μικτό.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 16 m.

 

Ελάχιστον εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 8 m.
Ελάχιστον βάθος: 12 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 150 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 4.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 2.

 

7. Τομεύς Κ

 

α) Οικοδομικό σύστημα το συνεχές.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.

Ελάχιστον βάθος: 16 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 300 m2.

 

γ) Κατά παρέκκλιση από του προηγουμένου εδαφίου β' θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα οικισμού υφισταμένου κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 8/1973, άτινα κατά την ημέραν δημοσιεύσεως του παρόντος δεν έχουν μεν τα κατά τα ως άνω καθοριζόμενα ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων πλην όμως ταύτα έχουν:

 

Ελάχιστον πρόσωπον: 10 m.
Ελάχιστον βάθος: 15 m.
Ελάχιστον εμβαδόν: 200 m2.

 

δ) Ποσοστόν καλύψεως 50% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

ε) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 5.

 

στ) Συντελεστής δομήσεως 2.4.

 

8. Τομεύς Ε3

 

α) Οικοδομικό σύστημα το πανταχόθεν ελεύθερον.

 

β) Ελάχιστον πρόσωπον: 20 m.

Ελάχιστον βάθος: 35 m.

Ελάχιστον εμβαδόν: 1.000 m2.

 

γ) Ποσοστόν καλύψεως 40% της επιφανείας του οικοπέδου.

 

δ) Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων 3.

 

ε) Συντελεστής δομήσεως 1.2.

Συντελεστής της κατ' όγκον εκμεταλλεύσεως των οικοπέδων 5.6 m3, ανά m2.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.