Προεδρικό διάταγμα 4/1/79b - Άρθρο 5

Άρθρο 5


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εκ του μεγίστου επιτρεπομένου υπέρ το έδαφος αριθμού ορόφων επιτρέπεται όπως εξικνείται μέχρι του κατακορύφου επιπέδου της οικοδομικής γραμμής ο κατά τον ακόλουθο πίνακα αριθμός ορόφων, αναλόγως των τομέων και του πλάτους της οδού.

 

Μέγιστος αριθμός ορόφων μέχρι της οικοδομικής γραμμής αναλόγως του πλάτους της οδού

Ελάχιστα πλάτη οδών κατά τομέα επιτρέποντα την κατασκευήν του κατά την πρώτην στήλη αριθμού ορόφων μέχρι της οικοδομικής γραμμής

 

H

Z1, Z2, Z3

I1, I2

H

2

-

-

-

-

3

-

8

8

8

4

-

-

10.8

10.8

5

-

-

-

13.5

 

2. Η δια του ως άνω πίνακα κλιμάκωσις του μεγίστου αριθμού σε πρόσοψη ανεγειρομένων ορόφων εφαρμόζεται και επί των τομέων Η, Ζ και Ι των καθορισθέντων διά του από [ΠΔ] 02-02-1976 προεδρικού διατάγματος περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Λαρίσης και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού (ΦΕΚ 72/Δ/1976).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.