Προεδρικό διάταγμα 4/1/79b - Άρθρο 7

Άρθρο 7


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Τροποποιείται το από [ΒΔ] 11-06-1966 βασιλικό διάταγμα περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από [ΒΔ] 13-10-1962 βασιλικού διατάγματος περί αναθεωρήσεως των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μεγίστου αριθμού ορόφων της πόλεως Λαρίσης ως μεταγενεστέρως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν (ΦΕΚ 102/Δ/1966), ως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως κατά το σε αυτό μνημονευόμενο διάγραμμα υψών υπ' αριθμόν Ε/18165/1966 πράξη, του Υφυπουργού Δημοσίων Έργων διά της υπαγωγής τμήματος του τομέως Γ2 εις τον διά του παρόντος καθορισθέντα νέον τομέα 12 ως στα διαγράμματα του άρθρου 1 του παρόντος εμφαίνεται.

 



Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.