Προεδρικό διάταγμα 26/7/93b

ΠΔ 26-07-1993: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 26-01-1991 προεδρικού διατάγματος Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) στο Πολύδροσο και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής (ΦΕΚ 62/Δ/1991)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-07-1993: Τροποποίηση και συμπλήρωση του από 26-01-1991 προεδρικού διατάγματος Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) στο Πολύδροσο και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής (ΦΕΚ 62/Δ/1991), (ΦΕΚ 995/Δ/1993), 24-08-1993.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγραφος 1 (εδάφιο ι)δ) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

5. Τις 336/1990, 377/1990, 386/1990 και 397/1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

6. Τις 41875/01-11-1990 και 72585/01-11-1990 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

7. Την 30119/12-05-1993 αίτησή των Αλίκης Τζίκα Χατζοπούλου, Δημητρίου Μπιλή και Γεωργίου Β. Χατζοπούλου.

 

8. Το 140/08-06-1993 Υπηρεσιακό σημείωμα της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-07-1993

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.