Προεδρικό διάταγμα 367/87

ΠΔ 367/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 367/1987: Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 510/1979 περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστή δόμησης κατά το νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), (ΦΕΚ 163/Α/1987), 09-09-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979) και ειδικότερα το άρθρο 2 (παράγραφοι 2 και 9).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985).) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Την 2389/1987 (ΦΕΚ 81/Β/1987) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών.

 

4. Την υπ' αριθμόν 164/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Υφυπουργού Οικονομικών, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 27-08-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.