Προεδρικό διάταγμα 19/6/87f

ΠΔ 19-06-1987: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 470/1979 περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογήν του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 19-06-1987: Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 470/1979 περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεως εις εμβαδά κατά την εφαρμογήν του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), (ΦΕΚ 592/Δ/1987), 24-06-1987.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 23 παράγραφος 1.

 

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του νόμου 1647/1986 (ΦΕΚ 141/Α/1986).

 

4. Την υπ' αριθμόν 71/1987 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 19-06-1987

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.