Προεδρικό διάταγμα 26/1/91c

ΠΔ 26-01-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) στο Πολύδροσο και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 26-01-1991: Έγκριση μεταφοράς συντελεστή δόμησης ρυμοτομούμενου ακινήτου που βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου (νομού Αττικής) στο Πολύδροσο και ταυτόχρονης πραγματοποίησης μέρους αυτής, (ΦΕΚ 62/Δ/1991), 14-02-1991.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 880/1979 Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως κ.λ.π. (ΦΕΚ 58/Α/1979).

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 470/1979 Περί μετασχηματισμού των συντελεστών δομήσεων εις εμβαδά κατά την εφαρμογή του νόμου 880/1979 (ΦΕΚ 138/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το από 19-06-1987 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 592/Δ/1987).

 

3. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 510/1979 Περί ρυθμίσεως θεμάτων μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κατά τον νόμο 880/1979 (ΦΕΚ 154/Α/1979), όπως τροποποιήθηκε με το προεδρικό διάταγμα 367/1987 (ΦΕΚ 163/Α/1987).

 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 7 του νόμου 1032/1980 Περί συστάσεως Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 57/Α/1980).

 

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 (εδάφιο ι)δ) του άρθρου 23 του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

6. Την 369/1990 πράξη συναίνεσης, ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευδοξίας Δημοπούλου - Αθανασοπούλου, του Βασίλη Καρποδίνη ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος των Αθανασίου Γκίνη, Θεοφάνη Αποστόλου Γκίνη, Αθηνάς Γκίνη σύζυγος Γ. Μιρασγίδη, Αθηνάς Καλλινίκου σύζυγος Σωτήρη Μανωλοπούλου αποκλειστικών κυρίων του παρακάτω περιγραφομένου ακινήτου.

 

7. Την 42643/23-07-1990 αίτηση του Βασίλη Καρποδίνη, ο οποίος ενεργεί ως πληρεξούσιος των παραπάνω συναινούντων στη μεταφορά του συντελεστή δόμησης.

 

8. Την 85781/6547/1990 αίτηση του Θεοδώρου και Ελένης Κολέτσου.

 

9. Την 41585/1990 αίτηση του Γεωργίου Β. Χατζόπουλου.

 

10. Την 19682/1990 αίτηση της Ελένης Αγιασοφίτη.

 

11. Την 40403/1990 αίτηση των Λεωνίδα Λεβή και Εσθήρ Λεβή.

 

12. Την 40960/1990 αίτηση του Βασίλη Καρποδίνη, που ενεργεί ως πληρεξούσιος του Θεοδόση και Ελένης Κολέτσου.

 

13. Τις 336/1990, 377/1990, 386/1990 και 397/1990 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

 

14. Τις 41875/01-11-1990 και 72585/01-11-1990 αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για προέγκριση της σχετικής τεχνικής μελέτης. Με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 26-01-1991

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.