Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο 30

Άρθρο 30


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV τα οποία έχουν ως ακολούθως:

 

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Παράρτημα ΙΙ: Επαγγελματικά μητρώα εργοληπτών κρατών - μελών Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας

Παράρτημα ΙΙΙ: Υποδείγματα προκήρυξης συμβάσεων

Παράρτημα ΙV: Υπόδειγμα προκήρυξης συμβάσεων υπεργολαβίας που συνάπτονται από ανάδοχο

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.