Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο p2

Παράρτημα ΙΙ: Επαγγελματικά μητρώα εργοληπτών κρατών - μελών Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Για το Βέλγιο το REGIOSTRE DU COMMERCE - HANDEISREGICTER
Για τη Γερμανία το HANDEISREGISTER και το HANDEWERNEROLLE.
Για τη Γαλλία το REGISTRE DU COLLERCE και το REPERTOIRE DEGMETIRRS.
Για την Ιταλία το REGISTRO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, AGRIOOLTURA E ARTIGIANATO και το REGISTRO DELLE COMMISSION: PROVINCIALLI PER L ARTICIANATO.
Για το Λουξεμβούργο το REGISTRE AUX FIRMES και το ROLE DE LA CHAMBRE DES METIERS.
Για τις Κάτω Χώρες το HANDELESREGISTER.
Για τη Δανία το AKTIESELSAKABSRECISTRET, PORENINGSREGIISTRETOG, HANDRLSREGISTRET.
Για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία το αποδεικτικό εγγραφής σε ένα εμπορικό μητρώο ή για τις Registered Companies, αντικαθίσταται από ένα πιστοποιητικό του Registrar of companies, που αναφέρει ότι η εταιρεία είναι Incorporated.
Για την Ελλάδα το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.
Για την Ισπανία το REGISTRO MERCANTIL και το REGISTRO INDUSTRIAL DEL MINISTERIO SE INDUSTRIA Y ENERGIA.
Για την Πορτογαλία το μητρώο της COMISSSAO DE INSCRICLO E CLASSIFICACAO DOW ENTEREITEROS DE ORBAS PUBLICAS E DOS INDUSTRIATIS DA CONSTRUCAO CIVIL (CICEORICC).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.