Προεδρικό διάταγμα 265/91 - Άρθρο p1

Παράρτημα Ι: Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Κλάση

Ομάδα

Δραστηριότητα

Κατασκευές

40

400

 

Απλές κατασκευές - κατεδαφίσεις

 

 

400.1

Απλές κατασκευές

 

 

400.2

Κατεδαφίσεις

 

401

 

Κατασκευές κτιρίων (κατοικιών ή άλλων)

 

 

401.1

Γενικές οικοδομικές εργασίες

 

 

401.2

Κατασκευή στεγών

 

 

401.3

Κατασκευή καπνοδόχων και εστιών πυράς (κλίβανοι, καμίνια κ.λ.π.)

 

 

401.4

Υγρομόνωση και προστασία έναντι λοιπών διαβρωτικών παραγόντων

 

 

401.5

Ανακαίνιση και συντήρηση προσόψεων

 

 

401.6

Κατασκευή ικριωμάτων

 

 

401.7

Άλλες οικοδομικές δραστηριότητες (περιλαμβάνονται επεμβάσεις στην δομή του κτιρίου)

 

402

 

Έργα πολιτικού μηχανικού: Κατασκευή οδών, γεφυρών, σιδηροδρομικών γραμμών κ.λ.π.

 

 

402.1

Γενικά έργα πολιτικού μηχανικού

 

 

402.2

Επιφανειακά χωματουργικά έργα

 

 

402.3

Κατασκευή τεχνικών έργων στην ξηρά (επιφανειακών ή υπογείων)

 

 

402.4

Κατασκευή πλωτών διωρύγων και λιμενικών έργων

 

 

402.5

Οδοποιία (περιλαμβάνεται η κατασκευή αεροδρομίων)

 

 

402.6

Εξειδικευμένες δραστηριότητες σε άλλους τομείς έργων πολιτικού μηχανικού (περιλαμβάνεται η εγκατάσταση οδικής σήμανσης και σηματοδότησης και θαλασσίων σημάνσεων η εγκατάσταση αγωγών για αέριο, νερό και υδρογονάνθρακες καθώς και η εγκατάσταση γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιακών δικτύων).

 

403

 

Εργασίες εγκαταστάσεων

 

 

403.1

Γενικές εγκαταστάσεις

 

 

403.2

Εγκαταστάσεις παροχών (αερίου, νερού και ειδών υγιεινής)

 

 

403.3

Εγκαταστάσεις θέρμανσης και αερισμού (εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού και αερισμού)

 

 

403.4

Μόνωση από θερμότητα, ήχο και δονήσεις

 

 

403.5

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 

 

403.6

Εγκαταστάσεις κεραιών, αλεξικέραυνων, τηλεφώνων κ.λ.π. εναέριων δικτύων

 

404

 

Εργασίες τελειωμάτων και εξωραϊσμού

 

 

404.1

Γενικές εργασίες τελειωμάτων και εξωραϊσμού

 

 

404.2

Επιχρίσματα

 

 

404.3

Ξυλουργικές εργασίες (περιλαμβάνεται η τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων)

 

 

404.4

Χρωματισμοί και υαλοπίνακες - ταπετσαρίες

 

 

404.5

Επενδύσεις και επικαλύψεις δαπέδων και τοίχων (επενδύσεις με πλακίδια, άλλα υλικά επικάλυψης δαπέδων και κολλητών επενδύσεων)

 

 

404.6

Διάφορες εργασίες τελειωμάτων (συμπεριλαμβάνεται και η εγκατάσταση φούρνων, τζακιών κ.λ.π.)

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 39 του προεδρικού διατάγματος 23/1993 (ΦΕΚ 8/Α/1993).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.