Προεδρικό διάταγμα 25/6/87 - Άρθρο 2

Άρθρο 2


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Μέσα στη ζώνη οικιστικού ελέγχου καθορίζονται ειδικές χρήσεις γης, κατώτερο όριο κατάτμησης καθώς και όροι και περιορισμοί δόμησης κατά περιοχές 1)α, 1)β, 1)γ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8)α, 9, 10, 11, 12, 12)α, 13, 14 που φαίνονται χρωματισμένες στα ίδια ως άνω πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

 

1. Περιοχές με στοιχείο 1)α

 

Αφορά τις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλεως που περιλαμβάνονται στο γενικό πολεοδομικό σχέδιο.

 

Ι. Επιτρέπονται οι χρήσεις που καθορίζονται στην υπ' αριθμόν 27553/938/04-04-1986 υπουργική απόφαση έγκρισης γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΦΕΚ 453/Δ/1986).

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται σε 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

2. Περιοχή με στοιχείο 1)β

 

Αφορά την περιοχή κατοικίας στη θέση Σφακάκι

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, αναψυχής καθώς και γεωργικών αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων και φρεάτων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτισμάτων πλην θερμοκηπίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2 με μέγιστο ύψος 7,50 m.

 

3. Περιοχή με στοιχείο 1)γ

 

Αφορά την ιδιόκτητη περιοχή παραθεριστικής κατοικίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνης (ΠΟΣΔΥΝΟΡ) στην κοινότητα Μαρουλά.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

4. Περιοχή με στοιχεία 2.

 

Αφορά την περιαστική ζώνη.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας, αναψυχής, και τουρισμού, αθλητικών εγκαταστάσεων καθώς και γεωργικών αποθηκών, δεξαμενών, θερμοκηπίων αντλητικών εγκαταστάσεων και φρεάτων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας και τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 4 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

5. Περιοχή με στοιχείο 3

 

Αφορά τους δασωμένους λόφους Τρυπητής - Ξυλιγιά και Προφήτη Ηλία, περιοχές περιαστικού πρασίνου, καθώς και την παραλιακή ζώνη του Πετρέ.

 

Ι. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων αναψυχής, πολιτιστικού χαρακτήρα καθώς και εγκαταστάσεις πλαζ.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 20 στρέμματα.

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2, το δε ύψος τα 4,5 m.

 

Στις δασικές εκτάσεις ισχύουν οι επιτρεπόμενες από τις διατάξεις του νόμου 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/1979) χρήσεις.

 

6. Περιοχή με στοιχείο 4

 

Αφορά το χώρο του νέου νεκροταφείου στη θέση Τρία Μοναστήρια.

 

Ι. Επιτρέπεται η δημιουργία νεκροταφείου

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται το εμβαδόν που έχουν τα γήπεδα κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

 

ΙΙΙ. Συντελεστής δόμησης γηπέδου ορίζεται 0,01.

 

7. Περιοχή με στοιχείο 5

 

Αφορά το χώρο των Στρατιωτικών εγκαταστάσεων με ειδικό καθεστώς.

 

8. Περιοχή με στοιχείο 7

 

Αφορά την άμεση περιαστική ζώνη, γεωργικού γενικά χαρακτήρα.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων κοινής ωφελείας και αναψυχής, καθώς και γεωργικών αποθηκών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων και φρεάτων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 8 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος έχουν έκταση 4 στρέμματα.

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των ορόφων των κτισμάτων - πλην θερμοκηπίων - δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2 με μέγιστο ύψος 7,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 8 καταργήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

9. Περιοχή με στοιχείο 8

 

Αφορά τους αρχαιολογικούς χώρους, εκτάσεις γεωργικού χαρακτήρα μέσης και υψηλής παραγωγικότητας.

 

Ι. Επιτρέπεται η κατασκευή εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας που έχουν άμεση σχέση με την εξυπηρέτηση των αρχαιολογικών χώρων καθώς και θερμοκηπίων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζεται τα 4 στρέμματα.

 

10. Περιοχή με στοιχείο 8)α

 

Η περιοχή έχει κηρυχθεί με την Α/Φ.31/36852/2942/12/16-10-1973 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Επιστημών (ΦΕΚ 1242/Β/1973) αρχαιολογικός χώρος, ιστορικός τόπος και τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

 

Ι. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων αναψυχής καθώς και πολιτιστικού χαρακτήρα.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 100 m2 με μέγιστο ύψος 4,50 m.

 

11. Περιοχές με στοιχείο 9

 

Αφορά τις ζώνες προστασίας αρχαιολογικών χώρων καθώς και της περιοχής, ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, εκτάσεως γεωργικού χαρακτήρα χαμηλής, μέσης καθώς και υψηλής παραγωγικότητας.

 

Ι. Επιτρέπεται η κατασκευή κατοικιών, τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και γεωργικών αποθηκών, υδατοδεξαμενών και θερμοκηπίων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα. Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, πλην θερμοκηπίων, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2 με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος τα 7,50 m.

 

IV. Στους αρχαιολογικούς χώρους επιβάλλεται ο έλεγχος των εκσκαφών από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 11 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

12. Περιοχές με στοιχείο 10

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων καθώς και γραφείων, αποθηκών, κοινωφελών εγκαταστάσεων προς εξυπηρέτηση των ίδιων των μονάδων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 10 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος έκταση 4 στρεμμάτων

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 12 καταργήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

13. Περιοχές με στοιχείο 10)α

 

Αφορά τις περιοχές που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένες βιομηχανίες - βιοτεχνίες.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης, εργαστηρίων, αποθηκών, γραφείων, καταστημάτων, εγκαταστάσεων αναψυχής και κοινής ωφέλειας (βιολογικού καθαρισμού αποβλήτων κ.λ.π.) καθώς και δεξαμενών, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων, θερμοκηπίων και αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 13 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

14. Περιοχή με στοιχείο 6

 

Αφορά την ιδιόκτητη έκταση του Γεωργικού Συνεταιρισμού στη θέση τρία Μοναστήρια.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση βιομηχανιών - βιοτεχνιών χαμηλής όχλησης καθώς και γραφείων, καταστημάτων, πολιτιστικών λειτουργιών συνδεδεμένων άμεσα με τη λειτουργία αυτών των μονάδων.

 

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η ανέγερση εγκατάστασης ραφιναρίσματος λαδιού και τυροκομείου, μονάδων μέσης όχλησης, απαγορευμένης ρητώς της δημιουργίας πυρηνελαιουργείου η άλλων οχλουσών μονάδων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

15. Περιοχές με στοιχείο 11

 

Αφορά τις ζώνες προστασίας των οικισμών, εκτάσεις γενικά γεωργικού χαρακτήρα.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, γεωργικών αποθηκών, δεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων, φρεάτων καθώς και κτιρίων κοινωφελών εγκαταστάσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων. Επίσης επιτρέπεται η εγκατάσταση κοινοτικής τουριστικής μονάδας στην περιοχή ενετικών αλυκών.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας καθορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 15 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

16. Περιοχή με στοιχείο 12

 

Αφορά την περιοχή χονδρεμπορίου οικοδομικών υλικών και βιομηχανικών προϊόντων.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών καθώς και γραφείων, καταστημάτων, βιοτεχνικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων άμεσα συνδεδεμένων με την εξυπηρέτηση του χονδρεμπορίου - οικοδομικών υλικών καθώς και βιομηχανικών προϊόντων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 16 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

17. Περιοχή με το στοιχείο 12)α

 

Αφορά την περιοχή χονδρεμπορίου γεωργικών προϊόντων.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση αποθηκών καθώς και γραφείων, καταστημάτων βιοτεχνικών και κοινωφελών εγκαταστάσεων άμεσα συνδεδεμένων με την εξυπηρέτηση του χονδρεμπορίου των γεωργικών προϊόντων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 17 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

18. Περιοχές με το στοιχείο 13

 

Αφορά την παραλιακή τουριστική ζώνη, όπου βρίσκονται εγκατεστημένες σημαντικές ξενοδοχειακές μονάδες.

 

I. Επιτρέπεται η ανέγερση κατοικιών, ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων αναψυχής και κοινής ωφέλειας, και γεωργικών αποθηκών υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων και φρεάτων και εγκαταστάσεων αθλητισμού.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των γεωργικών αποθηκών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 200 m2 με μέγιστο ύψος 4,0 m άνευ παρεκκλίσεων, παράγραφος 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Εντός της ζώνης που ορίζεται μεταξύ παλαιάς και νέας εθνικής οδού και αναφέρεται με το στοιχείο 13 απαγορεύεται η οικοδόμηση σε βάθος 30 m από τον άξονα παλαιάς και νέας εθνικής οδού.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 18 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 11 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

19. Περιοχές με το στοιχείο 14

 

Αφορά τη γη υψηλής παραγωγικότητας (περιβόλια, θερμοκήπια) που βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση με την περιοχή έντονη τουριστικής ανάπτυξης, περιοχή με έντονες πιέσεις κατάτμησης και δόμησης και ενοικιαζομένων κατοικιών.

 

Ι. Επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικών αποθηκών, κατοικιών, υδατοδεξαμενών, θερμοκηπίων, αντλητικών εγκαταστάσεων και φρεάτων.

 

ΙΙ. Κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας ορίζονται τα 4 στρέμματα.

 

Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα γήπεδα που έχουν τα ελάχιστα όρια αρτιότητας κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

ΙΙΙ. Η συνολική επιφάνεια των γεωργικών αποθηκών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 50 m2 με μέγιστο ύψος 4,0 m απαγορευμένων των παρεκκλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Η συνολική επιφάνεια των κατοικιών δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 120 m2 με μέγιστο ύψος 7,50 m.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 19 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

20. Όπου στις ανωτέρω περιοχές επιτρέπονται τουριστικές εγκαταστάσεις το κατώτατο όριο αρτιότητας των γηπέδων για τις χρήσεις αυτές είναι το οριζόμενο από τις παραγράφους Γ)η και Δ)α, του άρθρου 8 του από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) όπως ισχύει. Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης των γηπέδων όλων των ανωτέρω περιοχών, εφαρμόζονται ανάλογα με την χρήση οι διατάξεις των από 06-10-1978 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).

 

Ειδικά για την ανέγερση κτιρίων κοινής ωφέλειας, απαιτείται η έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου για τον καθορισμό του χώρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 13 του νόμου 1512/1985.
Απαγορεύεται η οικοδόμηση σε βάθος μέχρι 15 m από τον άξονα των κοινοτικών και δημοτικών δρόμων και σε όσο μήκος αυτών σημειώνεται στα σχέδια με τον ενδεικτικό χαρακτηρισμό Δ.
Επίσης απαγορεύεται η οικοδόμηση (πλην θερμοκηπίων) σε βάθος μέχρι 20 m από τις όχθες ρεμάτων και σε όσο μήκος αυτών σημειώνεται στα σχέδια με τον ενδεικτικό χαρακτηρισμό Π.
Ιδιοκτησίες των παρακείμενων ζωνών, τμήματα των οποίων εμπίπτουν στις ως άνω απαγορεύσεις δόμησης, τοποθετούν τα κτίσματα στα υπόλοιπα της Δ και Π περιοχής της ιδιοκτησίας τους χωρίς μείωση των δικαιωμάτων δόμησης που υπολογίζονται σ' ολόκληρη την ιδιοκτησία τους.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 20 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.