Προεδρικό διάταγμα 8/6/89

ΠΔ 08-06-1989: Τροποποίηση του από 25-06-1987 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης και των κοινοτήτων Γεράνι, Πρινέ, Ατσιπόπουλου, Πρίνου, Καρωτής και Επισκοπής (νομού Ρεθύμνης) (ΦΕΚ 720/Δ/1987)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 08-06-1989: Τροποποίηση του από 25-06-1987 προεδρικού διατάγματος Καθορισμός ζώνης οικιστικού ελέγχου κατώτατου ορίου κατάτμησης και λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923 περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης και των κοινοτήτων Γεράνι, Πρινέ, Ατσιπόπουλου, Πρίνου, Καρωτής και Επισκοπής (νομού Ρεθύμνης) (ΦΕΚ 720/Δ/1987), (ΦΕΚ 394/Δ/1989), 16-06-1989.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 23 (παράγραφος 1) του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985).

 

3. Την υπ' αριθμόν 1/1988 γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου.

 

4. Την υπ' αριθμόν 94/1987 γνωμοδότηση του κοινοτικού συμβουλίου Ατσιποπούλου.

 

5. Το υπ' αριθμόν 677/1987 έγγραφο της κοινότητας Αρμένων.

 

6. Την υπ' αριθμόν 6/1988 γνωμοδότηση της κοινότητας Πηγής.

 

7. Τις υπ' αριθμούς 61/1987 και 55/1987 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Γερανίου.

 

8. Την υπ' αριθμόν 88/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Άδελε.

 

9. Τις υπ' αριθμούς 74/1987 και 3/1988 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Πρίνου.

 

10. Την υπ' αριθμόν 2/1988 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρουλά.

 

11. Την υπ' αριθμόν 45/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Επισκοπής.

 

12. Την υπ' αριθμόν 30/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καρωτής.

 

13. Την υπ' αριθμόν 30/1987 γνωμοδότηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Χαμαλευρίου.

 

14. Τα υπ' αριθμούς 5631/04-11-1987 και 5902/20-11-1987 έγγραφα του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών νομού Ρεθύμνης προς τους αρμόδιους φορείς και το γεγονός ότι οι Κοινότητες Παγκαλοχωρίου και Καστέλλου δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

15. Την υπ' αριθμόν 3/1/26-02-1986 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος νομού Ρεθύμνης.

 

16. Την υπ' αριθμόν 363/1989 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα, 08-06-1989

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.