Προεδρικό διάταγμα 25/6/87 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Καθορίζεται ως Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) η εκτός εγκεκριμένου σχεδίου και εκτός των ορίων του Δήμου Ρεθύμνης και των κοινοτήτων Γεράνι, Πρινέ, Ατσιπόπουλου, Αρμένοι, Άδελε, Πηγή, Μαρουλά, Παγκαλοχώρι, Χαμαλεύρι, Πρίνου, Καρωτής και Επισκοπής (Ρ) καθώς και της κοινότητας Καστέλλου του νομού Ρεθύμνης όπως τα όρια φαίνονται με μαύρη γραμμή στα 9 σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:5000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμόν 33585/1987 πράξη του και του συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

Ειδικότερα τα όρια της ζώνης οικιστικού ελέγχου ορίζονται ως εξής:

 

Α. Ενότητα πόλης Ρεθύμνου (πινακίδες 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

Ανατολικό όριο (Ζ1): Ρέμα Σκαλέτας που εκβάλλει στην περιοχή Αγίου Νικολάου (Ζ2) σημείο δρόμου προς Μαγνησία: Σε απόσταση 130 m επί του δρόμου από το Α2 (διακλάδωση του κεντρικού δρόμου προς Μαγνησία με αγροτικό δρόμο).

 

(Ζ3) σημείο δρόμου προς Χαμαλεύρι: σε απόσταση 635 m επί του δρόμου από το Α3 (διακλάδωση του κεντρικού προς Πέραμα με δρόμο προς Χαμαλεύρι).

 

(Ζ4) σημείο δρόμου προς Παγκαλοχώρι: σε απόσταση 520 m επί του δρόμου από το Α4 (διακλάδωση του κεντρικού δρόμου προς Πέραμα δρόμο προς Αρσάνι).

 

(Ζ5) σημείο ρέματος (όριο οικισμών Παγκαλοχωρίου - Πηγής): Σε απόσταση 400 m από το Α5 (σημείο ρέματος που ταυτίζεται με σημείο άξονα του νέου εθνικού προς Ηράκλειο).

 

(Ζ6), σημείο δρόμου προς Πηγή: σε απόσταση 765 m επί του δρόμου από το Α6 (διακλάδωση του κεντρικού δρόμου προς Πέραμα με δρόμο προς Πηγή).

 

(Ζ7) σημείο δρόμου προς Άδελε: σε απόσταση 760 m επί του δρόμου από το Α7 (διακλάδωση του κεντρικού δρόμου προς Πέραμα με δρόμο προς Άδελε).

 

Επίσης τα τμήματα των δρόμων από οικισμό:

 

α) από Ζ3 μέχρι οικισμό Χαμαλευρίου.

β) από οικισμό Χαμαλευρίου μέχρι οικισμό Αστέρι.

γ) τμήμα δρόμου από Ζ4 μέχρι οικισμό Παγκαλοχωρίου.

δ) τμήμα δρόμου από Ζ6 μέχρι οικισμό Πηγής.

ε) τμήμα δρόμου από Ζ7 μέχρι οικισμό Άδελε.

 

(Ζ8) σημείο δρόμου προς Μαρουλά: σε απόσταση 940 m επί του δρόμου από το Α8 (διακλάδωση του δρόμου προς Άδελε για Μαρουλά).

 

(Ζ9), (Z10) σημεία απέχοντα 90 m εκατέρωθεν το άξονα του Πλατανανιού ποταμιού και 730 m από τον άξονα του νέου εθνικού στην περιοχή της γέφυρας του ποταμού.

 

(Ζ11), (Ζ12): σημεία απέχοντα 90 m εκατέρωθεν του άξονα του Πλατανανιού και (Ζ11 - Ζ12): απέχει από τον άξονα του δρόμου από του Α12 (παλιά γέφυρα) 310 m και από το (Ζ9 - Ζ10) 810 m.

 

(Ζ13) σημείο επί του επαρχιακού προς Αμάρι απέχον 100 m από το Ζ14 (διακλάδωση επαρχιακού Αμαρίου με κοινοτικό προς Ξηρό Χωριό).

 

(Ζ14) σημείο διακλάδωση του επαρχιακού προς Αμάρι με κοινοτικό προς Ξηρό Χωριό.

 

(Ζ15) σημείο επί του κοινοτικού δρόμου προς Χρωμοναστήρι απέχον 130 m από (Α15 (η μέση της πλησιέστερης χαρακτηριστικής στροφής).

 

(Ζ16) σημείο επί του κοινοτικού δρόμου προς Χρωμοναστήρι απέχον 130 m από το Α16 (διακλάδωση με αγροτικό δρόμο).

 

Επίσης τα τμήματα του δρόμου:

 

α) από το Ζ14 μέχρι τη στροφή της Τζιβέρας (Α14) η οικισμό Πρασσές.

β) από το Ζ14 μέχρι τον οικισμό Ξηρό Χωριό.

γ) από το Ζ15 μέχρι τον οικισμό Χρωμοναστηρίου.

 

(Ζ17) σημείο δρόμου από Καστελλάκια προς Αγία Ειρήνη απέχον 920 m επί του δρόμου από Α17 (σημείο καμπής του παραπάνω δρόμου).

 

(Ζ18) σημείο δρόμου προς Μικρά Ανώγεια απέχον 190 m από Α18 (πλησιέστερο σημείο καμπής του παραπάνω δρόμου και σημείο διακλάδωσης με αγροτικό)

 

(Ζ19) σημείο δρόμου προς Ευληγιά απέχον 230 m από το Α19 (εκκλησία Αγίας Μαρίνας).

 

(Ζ20) σημείο του άξονα του φαραγγιού της Τρυπητής και σε απόσταση 430 m από Ζ19 στην προέκταση του Ζ18 - Ζ19.

 

(Ζ21) σημείο συμβολής χειμάρρων.

 

(Ζ22) σημείο διακλάδωσης παλιού και νέου επαρχιακού προς Αρμένους (Αγιοβασιλειώτικος).

 

(Ζ23) σημείο φαραγγιού προσδιοριζόμενο από τον προσανατολισμό Α - Δ της εκκλησίας που βρίσκεται στην περιοχή του Ζ22.

 

(Ζ24) σημείο φαραγγιού και σε απόσταση 890 m βόρεια από το Ζ23 όρια οικισμού Γάλλου.

 

Επίσης τα τμήματα των δρόμων:

 

από Ζ18 μέχρι τον οικισμό Ανωγείων.
από Ζ19 μέχρι τον οικισμό Ρισβάν Μετόχι.

 

(Ζ25) σε απόσταση 730 m από τον άξονα του εθνικού προς Χανιά επί του Φαραγγίου - ρέματος.

 

(Ζ26) σημείο διοικητικών ορίων οικισμού Ατσιπόπουλου - Πρινέ και Ζ25.

 

Ζ26 γραμμή απέχουσα 800 m από εθνικό δρόμο προς Χανιά.
όρια οικισμού Γερανίων.

 

Δυτικό όριο (Ζ27) σημείο επί του εθνικού δρόμου Χανιά απέχον 530 m από τη διακλάδωση προς Γεράνι (Α27).

 

Β. Ενότητα Αρμένων (πινακίδα 7)

 

Περιμετρικά αρχαιολογικού χώρου υστερομινωϊκού Νεκροταφείου όπως εμφανίζεται στον πίνακα 7 και ειδικότερα:

 

130 m βόρεια του δρόμου για Σωματά, 200 - 350 m ανατολικά δρόμου Αγίου Βασιλείου, 250 m νότια του δρόμου Κάστελλο και δυτικά μέχρι το ύψωμα 419 σε ακτίνα με μέγιστο βάθος 1100 m από το δρόμο Αγίου Βασιλείου.

 

Γ. Ενότητα Μαρούλα (πινακίδα 8)

 

Ιδιωτική έκταση κυριότητας οικοδομικού συνεταιρισμού δημοσίων υπαλλήλων Νομού Ρεθύμνης, βορειοδυτικά οικισμού Μαρουλά όπως με ακρίβεια οριοθετείται στην πινακίδα 8.

 

Δ. Ενότητα Παραλίας Πετρέ (πινακίδα 9)

 

Παραλιακή ζώνη που καθορίζεται βόρεια από τη θάλασσα, νότια από τη Νέα Εθνική οδό Χανίων - Ρεθύμνης, ανατολικά από τον ποταμό Πετρέ και δυτικά από τον ποταμό Μουσέλας που συμπίπτει και με το όριο των Νομών Ρεθύμνης - Χανίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.