Προεδρικό διάταγμα 25/6/87 - Άρθρο 3

Άρθρο 3


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. α. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος η έχει υποβληθεί στην αρμόδια αρχή ο πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος εκτελούνται όπως εκδόθηκαν η εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων. Επίσης εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων εφόσον έχουν θεωρηθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία τα σχέδια του προελέγχου που προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις με προθεσμία υποβολής πλήρους φακέλου για έκδοση της σχετικής άδειας μέχρι και 2 χρόνια από ισχύος του παρόντος.

 

β. Οικοδομικές άδειες ανέγερσης ειδικού κτιρίου για τις οποίες έχει υποβληθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος πλήρης φάκελος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, στοιχεία η έχει υποβληθεί μελέτη για προέλεγχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του από 03-09-1983 προεδρικού διατάγματος Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών (ΦΕΚ 394/Δ/1983) και η έγκριση της σχετικής μελέτης από τον αρμόδιο φορέα, έλαβε χώρα μέσα στην τελευταία διετία και ισχύει, εκδίδονται, εκτελούνται η αναθεωρούνται (χωρίς αύξηση του όγκου του κτιρίου) με τις προϊσχύουσες του παρόντος διατάγματος διατάξεις.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 14 του άρθρου 2 του από 08-06-1989 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 394/Δ/1989).

 

2. Επιτρέπεται η επισκευή των υφισταμένων κτιρίων έστω και αν η χρήση τους δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος η οι όροι δόμησης τους, αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.