Προεδρικό διάταγμα 16/5/92 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Παρεκκλίσεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ιδίως πυρόσβεσης, αποφυγής ναυτικών και γενικότερα θαλάσσιων κινδύνων ή παροχής βοήθειας σε κινδυνεύοντα πρόσωπα και σκάφη, επιτρέπεται η διέλευση ή αγκυροβολιά σκαφών, στις προστατευόμενες κατά τα άρθρα 2 και 3 θαλάσσιες ζώνες και χωρίς την προηγούμενη άδεια της Λιμενικής Αρχής Αλόννησου ή της κατά το άρθρο 6 αρμόδιας υπηρεσίας, με την προϋπόθεση όμως της μετά την παρέλευση των παραπάνω κινδύνων ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.