Νομοθετικό διάταγμα 3620/56 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Εν τη έδρα εκάστου νομού συνιστάται δια του παρόντος νομικό πρόσωπον δημοσίου δικαίου υπό την επωνυμία νομαρχιακό ταμείον __________, φέρον το όνομα του νομού, όπερ τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού των Εσωτερικών.

 

2. Σκοποί του νομαρχιακού ταμείου είναι η εν τω νομών:

 

α) εκτέλεσις και συντήρησις έργων κοινωφελών, παραγωγικών, οδοποιίας, δημοσίας υγείας, κοινωνικής πρόνοιας, παιδείας, αθλητισμού και τουρισμού.

 

β) κατασκευή και συντήρησις δημοσίων κτιρίων και εγκαταστάσεων, ως και η συντήρησις των υπό δημοσίων υπηρεσιών χρησιμοποιουμένων και

 

γ) διαχείρισις και συντήρησις του κατά το άρθρο 16 του παρόντος μηχανικού εξοπλισμού, ως και των κρατικών αυτοκινήτων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.