Νομοθετικό διάταγμα 3620/56

ΝΔ 3620/1956: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Νομοθετικό Διάταγμα 3620/1956: Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων περί διοικητικής αποκέντρωσης, (ΦΕΚ 279/Α/1956), 16-11-1956.

 

Παύλος Βασιλεύς των Ελλήνων

 

Έχοντες υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 35 του Συντάγματος και την από 14-11-1956 σύμφωνη γνώμη της κατά την παράγραφο 2 του αυτού άρθρου 35 Ειδική Επιτροπής εκ Βουλευτών, με πρόταση του Ημετέρου Υπουργού Συμβουλίου, αποφασίσαμε και διατάσσουμε:

 

Κεφάλαιο Α: Νομαρχιακά ταμεία

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

 

Κεφάλαιο Β: Επέκταση αρμοδιοτήτων Νομαρχών

 

Άρθρο 8

Άρθρο 9

Άρθρο 10

Άρθρο 11

Άρθρο 12

 

Κεφάλαιο Γ: Οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών

 

Άρθρο 13

Άρθρο 14

 

Κεφάλαιο Δ: Οργάνωσις τεχνικών υπηρεσιών και μηχανικός εξοπλισμός

 

Άρθρο 15

Άρθρο 16

 

Τελικές Διατάξεις

 

Άρθρο 17

Άρθρο 18

Άρθρο 19

Άρθρο 20

Άρθρο 21

 

Εν Αθήναις, τη 16-11-1956.

 

Παύλος Β.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.