Υγειονομική διάταξη a1b-10224/83

ΥΔ Α1Β/10224/1983: Συμπλήρωση της Α1Β/3659/1982 Υγειονομικής Διάταξης για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α1Β/10224/1983: Συμπλήρωση της Α1Β/3659/1982 Υγειονομικής Διάταξης για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου, (ΦΕΚ 635/Β/1983), 04-11-1983.

 

Ο Υπουργός Υγείας και Πρόνοιας
 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα [ΠΔ] 544/1977 περί οργανισμού του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών.

 

3. Το άρθρο 14 του νόμου [Ν] 1266/1982, που τροποποίησε το άρθρο 12 του νόμου [Ν] 400/1976 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων.

 

4. Την Υ/188/1983 κοινή απόφαση του Προέδρου της Κυβερνήσεως και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 248/Β/1983).

 

5. Το άρθρο 54 του Υγειονομικού Κανονισμού για τα ξενοδοχεία ύπνου.

 

6. Την Υγειονομική Διάταξη Α1Β/3659/1982 (ΦΕΚ 297/Β/1982) για τη λειτουργία καταστημάτων σε ξενοδοχεία ύπνου και

 

7. το 531822/1983 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την ανάγκη λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων (mini market) και στα ξενοδοχεία ύπνου, αποφασίζουμε:

 

Συμπληρώνουμε την παράγραφο 2 της Α1Β/3659/1982 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 297/Β/1982 και επιτρέπουμε τη λειτουργία μικρών, αμιγών ή μικτών καταστημάτων τροφίμων (mini market) και μέσα σε ξενοδοχεία ύπνου για τη εξυπηρέτηση των πελατών τους σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ανωτέρω υγειονομική διάταξη και εφόσον στα ξενοδοχεία δεν παρέχεται πλήρης διατροφή και στην περιοχή που βρίσκονται δεν υπάρχουν παρόμοια καταστήματα σε απόσταση περίπου 2 km (σε πλησιέστερο οικισμό), από τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν οι πελάτες αυτών.

 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η δε ισχύς της θα αρχίσει μετά 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της σ' αυτή.

 

Αθήνα, 19-10-1983

 

Ο Υφυπουργός

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα διάταξη καταργήθηκε με την παράγραφο 2 της A1B/11804/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 683/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.