Υγειονομική διάταξη 8577/83 - Άρθρο 29

Άρθρο 29: Ψυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς του, σταθερή ψύξη, σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλων Υγειονομικών Διατάξεων, του Κώδικα Τροφίμων και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

 

Όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα είναι δυνατό να επιτραπεί η χρήση άλλου είδους ψυγείων, κατάλληλων να εξασφαλίσουν την απαραίτητη σταθερή ψύξη (υγραερίου, πετρελαίου και τα όμοια).

 

Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων (κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα, πάστες ή άλλα ευαλλοίωτα γλυκίσματα κ.λ.π.) εκτός ψυγείων. Αν καταστηματάρχης επιθυμεί την έκθεση τέτοιων τροφίμων θα χρησιμοποιεί για τον σκοπό αυτόν ειδικά ψυγεία προθήκες.

 

2. Τα τρόφιμα θα τοποθετούνται στα ψυγεία με τάξη και κατά τρόπο που να αποφεύγεται η ανάμειξή τους και η μεταξύ τους επαφή και να εξασφαλίζεται ο επαρκής Αερισμός τους.

 

Τρόφιμα, τα οποία είναι δυνατό να ρυπάνουν ή γενικά να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο (οσμή, γεύση κ.λ.π.) άλλα τρόφιμα, θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερες σχάρες. Μικρές ποσότητες εμφιαλωμένων ποτών ή γάλακτος θα τοποθετούνται στο κάτω μέρος του ψυγείου, αν στις σχάρες του έχουν τοποθετηθεί φαγητά, γλυκίσματα ή άλλα τρόφιμα χύμα.

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση στα ψυγεία κάθε είδους δεμάτων, τα οποία είναι δυνατό να ρυπάνουν το ψυγείο και τα συντηρούμενα σ' αυτό τρόφιμα.

 

Σε καταστήματα μεγάλης κινήσεως, καθώς και στα εργαστήρια τροφίμων γενικά, θα επιβάλλεται η ύπαρξη ιδιαίτερων ψυγείων για τα ωμά τρόφιμα και για τα παρασκευασμένα φαγητά ή γλυκίσματα. Για τα εμφιαλωμένα ποτά συνιστάται η ύπαρξη ιδιαίτερων ψυγείων, αν οι κάτω χώροι των ανωτέρω ψυγείων δεν επαρκούν για την ψύξη μεγάλων ποσοτήτων ποτών.

 

Γενικά τα ψυγεία θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά.

 

3. Σε κάθε ψυγείο θα υπάρχει μονίμως θερμόμετρο. Συνιστάται η τοποθέτηση του θερμομέτρου κατά τρόπο που να ελέγχεται η υπάρχουσα στο ψυγείο ψύξη από το εξωτερικό του.

 

4. Τα μηχανήματα, τα όργανα, οι συσκευές και τα σκεύη, που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία, διακίνηση και προσφορά των τροφίμων και ποτών, πρέπει να είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό και να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς φθορές, οξειδώσεις και παραμορφώσεις, και απόλυτα καθαρά.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 της Υ1Γ/ΓΠ/96967/2012 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 2718/Β/2012).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.