Υγειονομική διάταξη 3257/84

ΥΔ Α5/3257/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α5/2280/1983 υγειονομικής διάταξης


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Α5/3257/1984: Τροποποίηση και συμπλήρωση της Α5/2280/1983 υγειονομικής διάταξης, (ΦΕΚ 898/Β/1984), 27-12-1984.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Υγείας και Πρόνοιας

 

Έχοντας υπόψη

 

Α) Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων.

 

Β) Την Α5/2280/1983 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 720/Β/1983)

 

Γ)Το σχετικό Πρακτικό εκπροσώπων Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας Υπουργείου Εσωτερικών Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας όπου επισημαίνεται η ανάγκη τροποποίησης της Α5Α/2280/1983 υγειονομικής διάταξης για συγκεκριμένη περιοχή εκτός λεκάνης απορροής, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 18-12-1984.

 

Οι Υπουργοί.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.