Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 3

Άρθρο 3: Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων - Ποιότητα νερού αποδεκτών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Απαγορεύεται η διάθεση κάθε είδους λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, ανεξάρτητα από το βαθμό καθαρισμού ή την καθαρότητά τους, απ' ευθείας στις λίμνες Μαραθώνα, Σταμάτας, Υλίκης, Παραλίμνης και Μόρνου και στα ρέματα που εισρέουν σ' αυτές, καθώς και στους αγωγούς μεταφοράς του νερού.

 

2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται, αφού ληφθεί άδεια (άρθρο 6 της παρούσας) η διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Βοιωτικό Κηφισό, στον ποταμό Μόρνο και στους παραπόταμους, ρέματα, αποστραγγιστικές τάφρους κ.λ.π. που εισρέουν σ' αυτούς και σε σημεία που απέχουν σε απ' ευθείας απόσταση πάνω από 10.000 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών Υλίκης και Μόρνου αντίστοιχα, εφ' όσον, πέρα από τις γενικές απαγορεύσεις του άρθρου 2 έχουν υποστεί κατάλληλη επεξεργασία καθαρισμού, ώστε τα νερά των παραπάνω αποδεκτών έξω από την ζώνη αραίωσης των αποβλήτων να ικανοποιούν τις τιμές των παραμέτρων ποιότητας του Παραρτήματος Ι, στήλες 7 και 8.

 

3. Κατά τη διάθεση των λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων:

 

α. Οι τιμές συγκέντρωσης των αντίστοιχων παραμέτρων στα νερά των λιμνών Υλίκης, Παραλίμνης, Μαραθώνα, Σταμάτας και Μόρνου δεν θα υπερβαίνουν τα όρια των στηλών 3 και 4 του Παραρτήματος Ι.

 

β. Οι τιμές συγκέντρωσης των παραμέτρων στα νερά των ποταμών Βοιωτικού Κηφισού, Μόρνου και των παραποτάμων, ρεμάτων, αποστραγγιστικών τάφρων κ.λ.π. που εισρέουν σ' αυτούς, κατά την περίοδο της ελάχιστης παροχής και σε απόσταση μέχρι 10.000 m από τα όρια της ανώτατης στάθμης των λιμνών της παραγράφου 3)α, δεν θα υπερβαίνουν τα όρια των στηλών 3 και 4 του Παραρτήματος Ι.

 

4. Η θερμοκρασία του νερού των αποδεκτών που αναφέρονται παραπάνω δεν θα μεταβάλλεται μετά την διάθεση σ' αυτούς λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων πέρα από ± 5°C (βλέπε ΦΕΚ) και σε απόσταση μέχρι 50 m το πολύ από το σημείο εκβολής.

 

5. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των όρων των παραγράφων 2, 3 και 4 δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή ποιότητα των νερών στον αποδέκτη, πρέπει οι όροι αυτοί να αναπροσαρμοστούν προς το αυστηρότερο με κοινές νομαρχιακές αποφάσεις, των κατά περίπτωση ενδιαφερομένων νομαρχιών.

 

6. Οι προσδιορισμοί συγκεντρώσεων των παραμέτρων θα ικανοποιούν την Κατευθυντήρια Οδηγία της 1979/869 και θα γίνονται σύμφωνα με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης.

 

Σε περίπτωση έλλειψης πρότυπων μεθόδων Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης θα ισχύουν οι μέθοδοι που περιγράφονται στην πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου πρότυπων αναλύσεων Standards methods for the examinations on Water and Waste Water των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

 

7. Ο προσδιορισμός των περιοχών και αποστάσεων που ορίζονται στο άρθρο αυτό καθορίζονται στο Χάρτη του Παραρτήματος V.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.