Υγειονομική διάταξη 2280/83 - Άρθρο 12

Άρθρο 12: Παραρτήματα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στην παρούσα υγειονομική διάταξη προσαρτώνται σαν αναπόσπαστα μέρη αυτής τα παρακάτω Παραρτήματα και Χάρτες:

 

1. Παράρτημα Ι: Χαρακτηριστικά επιφανειακών υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος με κριτήριο την απόσταση από την ανώτατη στάθμη των λιμνών Μόρνου, Υλίκης, Παραλίμνης, Μαραθώνα και Σταμάτας.

 

2. Παράρτημα ΙΙ: Επικίνδυνες και ανεπιθύμητες ουσίες που εκχέονται στα επιφανειακά νερά που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου νερού. (Πίνακες: 1, 2 και 3).

 

3. Παράρτημα ΙΙΙ: α. Ορισμοί β. Έλεγχος Ραδιενέργειας

 

4. Παράρτημα ΙV: Απαγόρευση εγκατάστασης βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

 

5. Παράρτημα V: Χάρτης υδρολογικού συστήματος Μόρνου, Βοιωτικού Κηφισού - Υλίκης - Παραλίμνης, Μαραθώνα.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.