Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 5

Άρθρο 5: Έκταση γηπέδου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η ελάχιστη απαιτούμενη, για την ίδρυση πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων έκταση γηπέδου, θα είναι η καθοριζόμενη, από τις εκάστοτε ισχύουσες, διατάξεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας.

 

2. Η ανωτέρω έκταση μπορεί να αυξάνεται κατά την κρίση, της αρμόδιας επιτροπής, αναλόγως του αριθμού των ζώων που πρόκειται να διατηρηθούν στις πτηνοτροφικές και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, του συστήματος διατηρήσεως και εκτροφής αυτών, σύμφωνα με τις ζωοτεχνικές μεθόδους και της προβλεπόμενης υγειονομικής συγκροτήσεώς τους.

 

3. Σε περίπτωση αδυναμίας αυξήσεως υφιστάμενης οικοπεδικής έκτασης, η αρμόδια επιτροπή καθορίζει τον αριθμό των ζώων, που είναι δυνατό να εκτραφούν σ' αυτή, βάσει των αναφερόμενων στην προηγούμενη παράγραφο κριτηρίων.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.