Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 4

Άρθρο 4: Αποστάσεις μεταξύ χοιροστασίων, μεταξύ πτηνοτροφείων και μεταξύ άλλων σταυλισμών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι αποστάσεις μεταξύ των νεοϊδρυόμενων στο εξής χοιροστασίων, πτηνοτροφείων και άλλων σταυλισμών, θα είναι σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία του Υπουργείου Γεωργίας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.