Υγειονομική διάταξη 2000/95 - Άρθρο 16

Άρθρο 16: Εκτροφεία θηραμάτων, άλλων ειδών άγριας πανίδας, κατοικίδιων ζώων


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η εκτροφή θηραμάτων (αγριόχοιροι, αγριοκάτσικα, αγριοπρόβατα, λαγοί κ.λ.π.) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων Διατάξεων που αναφέρονται στα χοιροστάσια, ποιμνιοστάσια, κονικλοτροφεία και κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται από ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Διάταξης. Ομοίως, η εκτροφή πτερωτών θηραμάτων, εκτός των ορτυκιών και της πέρδικας (φασιανοί κ.λ.π.) υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας και άλλων διατάξεων που αναφέρονται στα πτηνοτροφεία.

 

2. Η εκτροφή άλλων ειδών της άγριας πανίδας εγχώριας ή εισαγόμενης (χελώνες, κροκόδειλοι, φίδια, σκουλήκια, σαλιγκάρια βατράχια κ.λ.π.), θα κρίνεται κατά περίπτωση, από την επιτροπή ελέγχου σταυλισμού ζώων και επεξεργασίας ζωικών προϊόντων και θα παίρνονται μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία, να μην επηρεάζεται δυσμενώς το περιβάλλον και να εφαρμόζονται απαραίτητα, εφόσον χρειάζονται, και οι εκάστοτε ισχύουσες Διατάξεις περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

 

3. Η εκτροφή κατοικίδιων ζώων (σκυλιά, γάτες και τα όμοια) σε αριθμό μεγαλύτερο από δύο (2) ανεξαρτήτου ηλικίας, και πάντως ηλικίας όχι μικρότερης των τριάντα (30) ημερών, με σκοπό την αναπαραγωγή, την εμπορία ή και την εκπαίδευσή τους, θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι οποίες θα πληρούν και τους όρους, που θα εφαρμόζονται για τα γουνοφόρα ζώα, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής.

 

Η απόσταση των εκτροφείων κατοικίδιων ζώων, από τους ανωτέρω χώρους, θα είναι τόση, ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας και του περιβάλλοντος γενικότερα, ανάλογα με το είδος και τον αριθμό των κατοικίδιων ζώων, που εκτρέφονται στο νεοϊδρυόμενο εκτροφείο, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, καθώς και ανάλογα με το μέγεθος των προβλημάτων, τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν, κατά τη λειτουργία τούτου σε βάρος της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος εξ αιτίας τυχόν ρυπάνσεων, δυσοσμιών, θορύβων κ.λ.π.

 

Ειδικά για την εκτροφή σκύλων οι αποστάσεις καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας.

 

4. Για την ίδρυση και λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων απαιτούνται άδειες του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας εκτός αν προβλέπεται χορήγηση άδειας από άλλο Κρατικό φορέα, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 8 και τις άλλες διατάξεις επίσης της παρούσας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.