Υγειονομική διάταξη 17831/71

ΥΔ Γ1/17831/1971: Περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 138/Β/1965)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Υγειονομική Διάταξη Γ1/17831/1971: Περί τροποποιήσεως της υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 138/Β/1965), (ΦΕΚ 986/Β/1971), 10-12-1971.

 

Οι Υπουργοί Εσωτερικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών

 

Έχοντες υπ' όψιν:

 

1. Το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 957/1971 περί Υπουργικού Συμβουλίου και Υπουργείων (ΦΕΚ 166/Α/1971).

 

2. Το βασιλικό διάταγμα [ΒΔ] 84/1965 περί οργανώσεως του Υπουργείου Υγιεινής (ΦΕΚ 22/Α/1965).

 

3. Τον αναγκαστικό νόμο 2520/1940 περί υγειονομικών διατάξεων

 

4. Την υπ' αριθμόν Ε1Β/221/1965 υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ 138/Β/1965), αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

 

Εν Αθήναις τη 07-12-1971

 

Οι Υπουργοί

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.