Υγειονομική διάταξη 14/11/38 - Άρθρο 64

Άρθρο 64


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Υποχρεούνται να τηρούν όλους τούς όρους της καθαριότητος.

 

2. Οι οπώρες οι οποίες τρώγονται άνευ αφαιρέσεως τού φλοιού θα είναι καλυμμένες, οι μεν νωπές (σταφύλια κ.λ.π.) δια λεπτού υφάσματος ή μετάλλινου συρματοπλέγματος οι δε ξηρές (σταφίδες, σύκα κ.λ.π.) θα τίθενται σε κιβώτια φέροντα υάλινο κάλυμμα ή σε γυάλινες προθήκες.

 

3. Οι αλλοιωμένες οπώρες θα απορρίπτονται εις σιδηρούν δοχείον απορριμμάτων μετά καλύμματος, μη επιτρεπομένης της συγκεντρώσεώς των εις άλλα μέρη ή της χρησιμοποιήσεώς των.

 

4. Οι δια κομπόστα άγουροι οπώρες θα φέρουν πινακίδα δηλούσα τούτο.

 

5. Δια τον ραντισμό των λαχανικών θα χρησιμοποιείται μόνον καθαρόν ύδωρ του δικτύου της πόλεως.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 54 της υπ' αριθμόν Α1Β/8577/1983 υγειονομικής διάταξης (ΦΕΚ 526/Β/1983).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.