Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 4/12/12 - Άρθρο 1

Άρθρο 1: Μισθολογικές διατάξεις


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β' της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του νόμου [Ν] 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α/2003), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 23)α της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), ορίζεται σε 910 €.

 

2. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (ΚΟΘ) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (ΟΛΣ), το οποίο εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του νόμου [Ν] 3205/2003, όπως ισχύει.

 

3. Ο αριθμός 30 που αναφέρεται στο άρθρο 14 του νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό 29.

 

4. Στην περίπτωση 7 γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012, διαγράφεται η φράση Εθνικής Άμυνας.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.