Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 30/12/14 - Άρθρο 1

Άρθρο 1


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/1999), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του νόμου [Ν] 3655/2008 (ΦΕΚ 58/Α/2008), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

 

{Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Διοικητή, του Κυβερνητικού Επιτρόπου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, καθώς και των αναπληρωτών αυτών, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του διορισμού νέου Διοικητή, Κυβερνητικού Επιτρόπου και νέων μελών, καθώς και αναπληρωτών αυτών, όχι όμως περισσότερο του ενός τετραμήνου από τη λήξη της.}

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.