Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 11

Άρθρο 11


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Όλες οι αναγκαίες δια την λειτουργία της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος πιστώσεις, ως και οι τοιαύτες δια την πραγματοποίηση του έργου της αποκαταστάσεως, εγγράφονται εις τον Κρατικό (Δημοσίων Επενδύσεων) Προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημοσίων Έργων υπό ίδιον τομέα και εκτελούνται δι' εντολών του Υπουργού Δημοσίων Έργων ή του παρ' αυτού εξουσιοδοτημένου οργάνου.

 

2. Η εκκαθάρισις και η εντολή πληρωμής των δαπανών ενεργείται κατά τα κεκανονισμένα υπό της παρά το Υπουργείο Δημοσίων Έργων Υπηρεσίας Εντελλομένων Εξόδων δια κλιμακίου αυτής που εγκαθίσταται εις Θεσσαλονίκη. Τον προληπτικό έλεγχο επί των δαπανών θα ασκεί ο παρά το Υπουργείο Βορείου Ελλάδος Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.