Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 28/7/78 - Άρθρο 12

Άρθρο 12


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Η αποκατάστασις των ζημιών των κτιρίων των ανηκόντων εις το Δημόσιον και εις Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή εις Κοινωφελή ή Φιλανθρωπικά ή Ευαγή Ιδρύματα ή Σωματεία ενεργείται υπό του οικείου φορέως.

 

2. Εις πάσαν περίπτωσιν, εφ' όσον ο Υπουργός Δημοσίων Έργων κρίνει σκόπιμον την υπό του Δημοσίου εκτέλεσιν των εργασιών της προηγουμένης παραγράφου, δύνανται αυτές να εκτελεσθούν κατά τις διατάξεις της παρούσης εις βάρος των διατιθεμένων πιστώσεων αποκαταστάσεως.

 

Κατά την εκτέλεσιν των έργων τούτων ο Υπουργός Δημοσίων Έργων, ασκεί μέσω της Υπηρεσίας Αποκαταστάσεως Σεισμοπλήκτων Βορείου Ελλάδος και κατά παρέκκλιση πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως, όλες τις αρμοδιότητες, του αρμοδίου καθ' ύλην Υπουργού ή της Διοικήσεως του αρμοδίου φορέως, περιλαμβανομένων και των κανονιστικών, τις αναφερόμενες εις την ρύθμιση των θεμάτων των σχετιζομένων με την εκτέλεσιν των έργων αποκαταστάσεως των ζημιών των βλαβέντων ως άνω κτιρίων. Εις οργανισμούς απολαμβάνοντας, κατά το Σύνταγμα, διοικητικής αυτοτέλειας, η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται τη συναινέσει του Οργανισμού.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.