Προεδρικό διάταγμα 84/84 - Άρθρο 10

Άρθρο 10


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

1. Οι χάρτες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 αυτού του Διατάγματος ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας που αφορούν στη βιομηχανική δραστηριότητα, οι οποίοι θα ισχύουν εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του Διατάγματος.

 

2. Γήπεδα που αποδεδειγμένα θα αποκτηθούν μετά τη δημοσίευση αυτού του Διατάγματος και μέχρι τη δημοσίευση των χαρτών της παραγράφου 1 αυτού του άρθρου, και ανήκουν στις περιοχές μη ιδιαίτερα οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και οχλουσών επαγγελματικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται σαν τέτοια έστω και αν με τους χάρτες του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας, κατατάσσονται σε άλλη περιοχή, με την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια λειτουργίας μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών από τη δημοσίευση των χαρτών του ρυθμιστικού σχεδίου Αθήνας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε από το άρθρο 16 του νόμου 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α/2001).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.